måndag, oktober 31, 2005

Ännu bättre västsaharapolitik

Idag har det gått 30 år sedan Marocko ockuperade Västsahara. Jag har tidigare bloggat om västsahariernas kamp för självständighet. Idag får vi uppröras av att Marocko kränker sitt grannlands suveränitet, men samtidigt glädjas åt att socialdemokraternas redan kloka linje i konflikten radikaliseras ytterligare genom de beslut som partikongressen tog igår!

lördag, oktober 29, 2005

Flygblad slår flaskkastning

Idag stod vi socialdemokrater på Stora torget i Linköping och delade ut det flygblad som samtliga politiska partier i kommunfullmäktige stod bakom. Jag tycker fortfarande att flygbladet var det bästa sättet att möte Nationalsocialistisk Fronts demonstration. Flera andra partier syntes också på stadens gator och torg även om engagemanget varierade: ett gång MUF-tjejer gick förbi för att "titta på vänstermänniskor som slogs". De verkade mest se nazistdemonstrationen som en rolig happening.

Vi förde också otaliga samtal med linköpingsbor som uppskattade initiativet. Jag tror inte att en nazistdemonstration i Linköping får linköpingsborna att bli mer välvilligt inställda till nazismen utan istället väcker deras engagemang för demorati och medmänsklighet. Tyvärr har inte alla lika höga tankar om oss linköpingsbor; en grupp svartklädda, maskerade vänsteraktivister hade bestämt sig för att möte nazisterna på deras egna nivå. För att göra det började de naturligtvis med att kasta flaskor på polisen... Korkat, på många sätt. För det första finns det ingen anledning att bråka - särskilt inte med poliserna. För det andra blev det nu motdemonstranterna som framstod som våldsamma och odemokratiska.

Korkat var ordet, men å andra sidan fick det vårt stillsamma flygbladsutdelande att framstå som just så klokt som det var!

fredag, oktober 28, 2005

Nazistdemonstration ger demokratiengagemang?

Imorgon ska den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk Front (NSF) demonstrera i centrala Linköping. Det är skamligt – för demonstranterna. Det är inte heller roligt att Linköping kommer att förknippas med en nazistdemonstration.

Men det finns en positiv sida också. Jag är övertygad om att de linköpingsbor som ser demonstrationen kommer att ta ställning mot den; förhoppningsvis inte med våldsamma metoder utan genom ett aktivt ställningstagande för demokrati, medmänsklighet och solidaritet.

Från vissa grupper på vänsterkanten talas om motdemonstrationer och om att stoppa nazistdemonstrationen med våld. Det är fel – det skulle vara att sänka sig till deras nivå. Därför tror jag att de politiska partierna i Linköpings kommunfullmäktige har valt en klokare väg: att synas i Linköpings centrum på lördag och dela ut ett gemensamt flygblad. Socialdemokraterna i Linköping kommer att stå på Stora torget och tala med linköpingsborna. Förhoppningsvis kan människors ilska över nazistdemonstrationen vändas till ett positivt politiskt engagemang.

torsdag, oktober 27, 2005

Borgarna mot barnen

I en tidigare blogg berättade jag om en fråga där två av de borgerliga partierna offrade barnets bästa för andra principer som de prioriterar högre. Det var kristdemokraterna och folkpartisterna i landstingets Hälso- och Sjukvårdsnämnd som inte vill subventionera – i första hand lesbiska kvinnors – insemination av icke medicinska skäl. För mig motiveras subventionen i första hand av att en inseminering vid ett svensk sjukhus innebär en större juridisk trygghet för barnet.

Men det avhandlades flera frågor på Hälso- och Sjukvårdsnämndens möte förra veckan – bland annat förslaget om avgifter för barnsjukvården.

När kostnadsfri barnsjukvård infördes för några år sedan var jag tveksam. Jag var orolig för att en ökad anstormning av lindrigt sjuka barn skulle tränga undan svårare sjuka som därmed inte skulle kunna få sina behov tillgodosedda. Verkligheten har gett mig fel! I stort sett söker inte föräldrar vård för sina barn såvida inte dessa är sjuka och i behov av vård. Jag har därför ändrat uppfattning och tycker numera att den kostnadsfria barnsjukvården är bra.

Alla partier har inte tagit till sig dessa erfarenheter – eller så struntar de i dem! Centerparitet vill att sjuka barn ska betala en avgift på 100 kronor för läkarbesök och sjukvårdande behandling. Moderaterna vill inte vara sämre – så de är istället värre – och vill att sjuka barn ska betala 100 kronor samtidigt som en avgift för röntgenundersökningar införs.

Dessutom vill moderaterna och centerparitet att avgiften för besök i primärvården ska höjas med 50 procent (!) till 150 kronor.

I dessa frågor är folkpartiet det borgerliga parti som har den klokaste linjen. De håller nämligen med oss socialdemokrater om att barnsjukvården fortfarande ska vara kostnadsfri och att avgiften för besök i primärvården ska vara låg. Men jag förstår fortfarande inte varför de gjorde upp med kd om inseminationer.

onsdag, oktober 26, 2005

Draken 50 år

Linköping ska inte bara vara stolt över att det görs tågbränsle av döda kossor. Vi linköpingsbor kan också vara stolta över vår tradition att bygga världens bästa stridsflygplan. Igår var det 50 år sedan Draken flög för första gången. Det var en i en lång rad innovativa konstruktioner som kom att placera Saab från lilla Linköping i täten bland världens flygplanstillverkare.Drakens konstruktörer med Erik Bratt i spetsen lyckades med den unika dubbla deltavingen skapa ett flygplan som utmärkta egenskaper i både hög och låg hastighet. Med Viggens nosvinge valde Saab på nytt en egen väg som visade sig slå konkurrenterna samtidigt som planet var extremt väl anpassat till de unika krav som ställs på flygplan i det svenska flygvapnet. Efterträdaren Gripen är idag det billigaste, mest välfungerande och mångsidiga stridsflygplanet i sin generation.

Det är av strategisk vikt för svensk industri att den kompetens som byggts upp på Saab i Linköping under sju decennier inte förskingras. Genom Saabs deltagande i Neuronprojektet kan kompetensen säkras - och det har Joel Malmqvist argumenterat för tidigare.

Bilden kommer från www.saab.se © Saab AB, fotograf Ingemar Thuresson

Kossor - bäst som gas!

Genom Jon Worths blogg har jag uppmärksammats på att Linköping blivit en nyhet i Storbritannien. Sedan flera år har det kommunala energibolaget – Tekniska Verken i Linköping – framställt biogas genom bland annat rötning av slaktrester. Denna biogas har ersatt diesel som bränsle i stadens bussar med en förbättrad stadsmiljö som följd. Det britterna nu uppmärksammat är att världens första (?) biogasdrivna tåg invigts. Tåget sätts om någon vecka in i trafik mellan Linköping och Västerviks och det ägs av Svensk Biogas AB som är ett dotterbolag till Tekniska Verken.

Biogaståget – och tidigare biogasbussarna i Linköping – är ett exempel på förtjänsterna med ett kommunalt energibolag. Miljöhänsyn, teknisk utveckling och ekonomi har kunnat förenats. Linköpingsborna kan vara glada för att moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna inte lyckats i sina försök att sälja ut Tekniska Verken!

tisdag, oktober 25, 2005

Rosa Parks


Rosa Parks har satt sig ner. Rosa Parks var den afro-amerikanska kvinnan som 1 december 1955 vägrade resa sig från sin plats på bussen i Montgomery, Alabama, för att låta en vit man sätta sig. Då Rosa Parks satt kvar kunde miljoner förtryckta afro-amerikaner resa sig med stolthet. I det ögonblicket föddes den medborgarrättsrörelse som kom att få Martin Luther King som ledare. Så blev Rosa Parks den rättmätiga modern till en utveckling där till och med vita, demokratiska män från Texas ställde sig i täten för rösträttsreformer. Samtidigt påminns vi om tragiken att USA fortfarande – 29 år efter Barbara Jordans key-note adress, 50 år efter Rosa Parks bussresa och 143 år efter Abraham Lincoln undertecknade Emancipation Proclamation – är ett land där afro-amerikanska barn inte har samma förutsättningar till ett rikt liv som andra amerikaner. Men inte minst visar Rosa Parks vikten av civilkurage och att en enskilds människas handlade kan vara en inspiration för många fler. Washington Post och CNN är några av dem som idag minns hennes liv och handling.

Kd och fp mot barnen

Förra veckan fattade Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslut om Undantag från sjukvårdsansvaret. Beslutet föranleddes av att lagstiftningen numera ger lesbiska par möjligheten att insemineras på svenska sjukhus. HSN hade att ta ställning till om inseminering på icke medicinsk grund ska jämställas med inseminering av medicinska skäl. Jag tycker att frågan är komplicerad och har tidigare efterlyst argument.

Vårt beslut blev att inseminering på icke medicinsk grund är undantagen från landstingets sjukvårdsansvar. Landstinget ska ändå erbjuda denna tjänst då lagstiftningen kräver att inseminering ska utföras vid universitetssjukhus (?). Det finns alltså inga fristående producenter och kvinnor som skulle vilja insemineras skulle i så fall vara hänvisade till att göra det på egen hand eller i utlandet. För att utföra insemineringen tar landstinget ut en avgift. Så här långt rådde det politisk enighet i nämnden.

En inseminering på sjukhus medför också en juridisk trygghet för barnet, mödrarna och donatorn, då båda mödrarna räknas som föräldrar samtidigt som barnet då det fyller 18 år har rätt att få reda på vem den biologiska fadern är. Insemineringen kostar cirka 8000 kronor och förslaget från s, v och mp var att två försök skall erbjudas för 3000 kronor. Maximalt innebär det att inseminering av icke medicinska skäl subventioneras med 13 000 kronor. Subventioneringen motiveras i mitt tycke av att det är bra för barnet att få den juridiska trygghet som en inseminering vid Universitetssjukhuset medför.

Här förenades kristdemokraterna (föga förvånande) och folkpartiet (lite mera förvånande) i ett yrkande att insemineringen inte ska subventioneras alls. Kristdemokraternas hållning är logisk – kd ogillar att homosexuella är föräldrar och därför försöker de i varje läge göra det lite svårare för dem att bli det. Då är de också beredda att strunta i vad som är bäst för barnen. Varför folkpartiet ansluter sig till den linjen har jag lite svårare att förstå.

måndag, oktober 24, 2005

McDonalds och anhörighus

Imorgon kommer troligtvis landstingsstyrelsen i Östergötland att fatta beslut om att låta Ronald McDonald Barnfond uppföra ett anhörighus i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping. Många barn från sydöstra sjukvårdsregionen och från övriga Sverige vårdas på US och idag bor oftast dessa barn och deras föräldrar och syskon på hotell. Med ett anhörighus får dessa barn och deras familjer möjlighet att bo under mer hemlika förhållanden då barnen vårdas i Linköping.

Jag tycker det här är en positiv förmån och det är bra att insamlingsstiftelsen vill samarbeta med östgötalandstinget. Nu är inte det en uppfattning som delas av alla. Redan när Ronald McDonald Barnfond inredde ett lekrum på Universitetssjukhusets barnklinik protesterade vänsterpartiet i en interpellation till landstingsfullmäktige (det är möjligt att länkarna går till landstingets intranät – pröva så får ni se om ni når dem!) Debatten urartade visserligen snabbt och hamnade på en nivå som möjligen hedrar frågan (debatten startar 30 minuter in i sändningen och tar riktig fart efter 35 minuter...)

Den kritik vänsterpartiet framförde i sin interpellation att Ronald McDonald Barnfond förknippas med McDonalds hamburgare och att denna mat inte är särskilt hälsosam. Eftersom konsekvenserna av barns ohälsosamma ätande i slutändan berör landstinget ska inte landstinget samarbeta med en insamlingsstiftelse som har en hamburgerkedja som huvudman. Det argumentet bemötte Anna-Lena Sörenson (s) i ett inlägg som bättre än många andra hedrade de cancersjuka barnen som det faktiskt handlar om. Anna-Lena sa: Folkhälsan tror jag inte tjänar på moraliserande och pekpinnar. Samma föräldrar [...] berättade för oss hur de fick kämpa och hur glada de var när de över huvud taget fick sina barn att äta någonting.

Det vill säga: Barnen det berör lider inte av att de äter för mycket hamburgare – deras föräldrar skulle vara glada om de kunde äta en hamburgare över huvud taget.

söndag, oktober 23, 2005

30-årskalas

I onsdag var jag på 30-årskalas. Det var min gamle skolkamrat Lasse Winnerbäck som firade sin högtidsdag med en stor konsert i Cloetta Center i Linköping. Jag är ingen särskilt hängiven winnerbäckbeundrare och det här var första gången jag såg honom spela sedan en katedralkväll på Skylten för ett dussin år sedan. Konserten var bra - säkert den bästa konserten jag kommer att vara på i år (ja ja, med tanke på hur många konserter jag går på är inte konkurrensen särskilt hård). Men ändå är jag lite besviken för kvällen kunde blivit ännu bättre.

Showen var inte så komplicerad:
Lasse och Hovet gick upp på scenen. Lasse spelade en sång. Lasse spelade en sång till. Lasse sa "hej". Lasse spelade en sång. Anna Ternheim gick upp på scenen. Anna sjöng en sång tillsammans med Lasse. Lasse tackade Anna. Lasse sjöng en sång. Lasse sjöng en sång. Lasse sa "tack så mycket". Lasse sjöng en sång.

Så fortsatte det. Nu kanske Winnerbäck säger så mycket i sina sångtexter att han inte behöver säga så mycket mellan låtarna. Samtidigt var det ingenting som kändes som en överraskning. Att gästartister dyker upp på 30-årskalaser var inte helt oväntat. Men när hela konserten ska vara ett 30-årskalas hade jag förväntat mig en tydligare resa tillsammans med Winnerbäck genom hans musikaliska utveckling. Tänk så fantastiskt det hade varit att få se en Snoddas revival! Och om Winnerbäck inte vill tala mellan låtarna, tänk vilken show det kunnat bli med hans gamle snoddaskompanjon Anders Johansson (numera känd som Anders i Anders och Måns) som konferenciär?!

Men jag upprepar: konserten var på inget sätt dålig. Det var en härlig upplevelse. Kvällens version av "Kom ihåg mig" var fantastisk; hans version av Bob Dylans "Like a rolling stone" (Som en hemlös själ) var härlig, och gästartisterna var spännande. Men det kunde blivit ännu mer fantastisk, härligt och spännande.

lördag, oktober 15, 2005

Drick bensin

Imorgon ska Sveriges sjukvårdspartier träffas för att besluta om de ska ställa upp i riksdagsvalet. Redan igår utfrågades en av partiets företrädare i en av tv:s nyhetssändningar. Deras program låter enkelt: bort med fastighetsskatten, ingen moms på bensin, mindre byråkrati (ja, det är alltid lätt att säga...) och mer pengar till försvaret och sjukvården. "Hur ska ni finansiera det?" undrade journalisten försynt.

Efter en del krumbukter kröp det fram: Höjd moms på mat!

Nu har jag inte riktigt haft tid att ta reda på hur mycket matpriserna måste höjas för att finansiera sjukvårdspartiets bensin- och bombpolitik. Jag återkommer om det. Men en sak vet jag; om det här är sjukvårdspartiets fördelningspolitik och ekonomiska politik så är jag inte särskilt intresserad av er sjukvårdspolitik.

måndag, oktober 10, 2005

Nollsummespel

Då jag ständigt går i bostadsbytartankar noterade jag en affisch från Skandia Mäklarna idag. Där förklarades att jag som säljare får 100 000 kronor bättre betalt om Skandia Mäklarna får sälja min bostad jämfört med om någon annan mäklare får göra det. Jag antar att Skandia Mäklarna gjort en regressionsanalys med en massa förlaringsvariabler där mäklaren är en sådan.

Men om nu en bostad säljs för 100 000 kronor mer hos Skandia Mäklarna än hos någon annan mäklarfirma - allt annat lika - så borde väl jag som köpare se till att hålla mig borta från Skandia Mäklarna. För varför skulle jag betala 100 000 extra för nöjet att köpa från dem, när deras egna undersökning rimligen visar att jag kan köpa ett exakt likadant boende till ett lägre pris hos någon annan?

lördag, oktober 08, 2005

Är du kvalificerad?

Tror du att alla människor föds med ond begärelse?

Tror du att detta medför fördömelse och evig död åt dem som inte döpts?

Fördömer du dem som förkastar dop av barn?

Tror du att brödet och vinet vid nattvarden verkligen förvandlas till Jesus kött och blod?

Tror du att synden beror på djävlars och ogudaktigas vilja?

Om du svarat nej på någon av ovanstående fråga kan du inte vara statschef i Sverige.

Sveriges statschef, för tillfället Carl Gustaf Bernadotte, ska enligt vår grundlag (Successionsordningen) "vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är".

Lars Johansson bloggade om kraven på vår stackars statschef häromdagen och jag har också nämnt det tidigare.

Jag tycker att våra grundlagar är viktiga. De borde vara ännu viktigare för vår statschef eftersom denne skall vara den främsta representanten för vår stat. Land ska med lag byggas – och lagen ska följas.

Jag är osäker på om statschefen verkligen uppfyller de krav som vår lagstiftning ställer på statschefen. Därför bör statschefen svara på frågorna som ställs ovan. Borde inte Riksdagens konstitutionsutskott vara ett lämpligt organ för en utfrågning om statschefens fördömande av odöpta, uppfattning om nattvardsvinet och syn på djälvars vilja.

Nu räcker det inte med detta för att vara kvalificerad till vår stats främsta uppdrag. Du måste också vara avlad av rätt föräldrar. Den mest grundläggande uppgiften för statschefen i ett arvkungadöme är avel. Är inte det ovärdigt? Ovärdigt för både vår stat och för de individer som tvingas till dessa roller? Jag behöver snart göra något av mitt uppdrag som lokal kontaktperson i Linköping för Republikanska föreningen. Det är snart dags att bjuda in medlemmarna i Linköping med omnejd till en första träff. Hör av dig om du vill vara med!

fredag, oktober 07, 2005

Att plugga är inte på riktigt?

Jag brukar inte blogga om utbildningspolitik. Ända sedan jag tog studenten har jag tyckt att det är trist - under mina år på universitetet har det istället varit hälso- och sjukvårdspolitik som jag tyckt vara mest spännande. Inte heller studiesociala frågor har jag ägnat så många tankar. Men idag kan jag inte låta bli...

SFS kommenterar de borgerliga partiernas syn - eller snarare osyn - på studenter. Det SFS påpekar är egentligen inte förvånande: då skattesänkningar ska kompensera de borgerliga nedskärningarna i trygghetssystemen drabbas studenter, eftersom de oftast inte arbetar och därför inte får del av skattesänkningarna. Så långt blir jag inte upphetsad eftersom argumentet är lika gammalt som det är tydligt.

Men sedan läser jag moderaternas chefsekonom Anders E Borg kommentar i DN:

Vi vill reducera bidragsberoendet och tycker att studenter ska arbeta i den mån de kan.

Och där någonstans kryper en märklig syn på högskolestudier fram. Det är något du ska ägna dig åt lite vid sidan om. Det är egentligen ingenting som är så viktig. Du ska inte kunna försörja dig på att studera. Istället ska du arbeta. Om dina studier är så krävande att du inte kan arbeta samtidigt, om du är så ambitiös att du vill ägna din tid åt att plugga istället för att arbeta, ja då får du hoppas att du valt tillräckligt rika föräldrar för att de ska kunna försörja dig under studierna. Att studera samtidigt som du har små barn är heller inte att tänka på i den moderata maktaliansens Sverige.

Ergo: synen på högskolestudier - ytterligare ett område där det faktiskt är en skillnad mellan socialdemokraterna och den borgerliga maktaliansen.

onsdag, oktober 05, 2005

Regeringsalternativet?

När Per Nuder presenterade budgetpropositionen raljerade den borgerliga maktaliansen över att socialdemokraterna och samarbetspartierna inte förhandlat klart en vecka tidigare. Enligt den "samlade" borgerligheten var det ett tydligt tecken på hur regeringsodugligt socialdemokraterna är.

Idag var maktaliansens sommarlov slut. Ett knappt år före den politiska examensdagen skulle vi få se beviset på deras enighet. Och visst fick vi bevis; inte beviset utan fyra bevis. Fyra olika budgetmotioner som bevis på den borgerliga splittringen.

Starkare än så är den alltså inte, maktaliansen. Vad ska man säga, tja - ytterligare ett område där det faktiskt är en skillnad mellan socialdemokraterna och den borgerliga maktaliansen.