lördag, januari 12, 2013

Oacceptabelt strömavbrott på US

Igår inträffade ett stort strömavbrott på Universitetssjukhuset i Linköping. Så här långt har jag bara fått del av den information som givits på landstingets hemsida och i media. Det som beskrivs tyder dock på allvarliga brister. Än mer allvarligt är att detta inträffar trots det allvarliga strömavbrottet julen 2008 borde ha lett till åtgärder som förhindrat att reservsystemen fallerar som de verkar ha gjort denna gång.