söndag, juni 19, 2011

Straffavgift för barn

Att barn som bokats in för besök hos sjukvården uteblir utan att avanmäla sig är ett bekymmer. Dels betyder det att anställda i vården sitter och väntar på någon som inte kommer då de istället hade kunnat hjälpa någon annan. Dels – och säkert allvarligare – betyder det att ett barn som tidigare bedömts vara i behov att ett besök i vården inte får det behovet tillgodosett.

På senaste mötet med östgötalandstingets hälso- och sjukvårdsnämd diskuterades ett förslag att införa en straffavgift för barn som uteblir (eller snarare för deras föräldrar). Beredningen av ärendet var bristfällig och under diskussionen i nämnden förstår jag varför: de borgerliga ledamöterna under ledning av Lasse Pettersson från Vrinnevilistan ville inte ha bättre underlag. Varför de inte vill veta vad de fattar beslut om är dock fortfarande en gåta.

Om vi inte vill att barn ska utebli från inbokade besök är det naturligtvis viktigt att veta varför de uteblir för att de beslut vi fattar verkligen ska göra nytta. Eftersom det inte framgick av vårt beslutsunderlag ställde jag under sammanträdet frågan vad den analys som – förutsatta jag – hade gjorts visat för anledning eller anledningar. Svaret från HSN:s ordförande var mångordigt men var enkelt att sammanfatta: Jag tror det här är ett bra beslut!

Nu hade jag inte frågat vad nämndens ordförande trodde var bra utan varför barn uteblev från besök. Från borgerligt håll deklarerades mangrant att de inte var intresserade av svaret. De visste att straffavgifter var bra och behövde därför inte veta varför barn inte dök upp.

Tyvärr verkar det som om de borgerliga partierna – inklusive Vrinnevilistan – är mer intresserade av att straffa föräldrar till barn som inte kommer till bokade besök än att verkligen se till att barn i behov av sjuvård kommer till vården.

Etiketter:

1 Comments:

Blogger sLars said...

Remarkabelt underligt. Att inte vilja ha ett underlag för beslut är ofattbart.

måndag, 20 juni, 2011  

Skicka en kommentar

<< Home