tisdag, januari 11, 2011

Långsiktig bostadspolitik?

Det byggs för lite för att spelreglerna ändrats för ofta, är ett mantra som den nya bostadsministern Atterfall övertagit från sin företrädare Mats Odell.

Med det som argument föreslår sedan regeringen nya ändringar av spelreglerna...

Rapport rapporterar och Aftonbladet kommenterar.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det är riktigt att det byggs för lite, men man måste se vem som har vilken roll. Ministern har till uppgift att sätta upp de övergripande spelreglerna och ingen vill tillbaka till den överreglerade bostadsmarknad som vi tidigare haft i det här landet.
Att bygga är inte regeringens uppgift, det måste ske lokalt. Kommuner måste arbeta mycket aktivt med att låta sina bostadsbolag bygga och utvecklas. Man måste genom detaljplanearbete möjliggöra byggande och man måste våga släppa in alternativ till det kommunala bostadsbolagen. Hur detta går till kan du läsa på: http://dittvasby.wordpress.com/

onsdag, 12 januari, 2011  

Skicka en kommentar

<< Home