tisdag, september 07, 2010

"Det funkar inte i verkligheten"

"Det funkar inte i verkligheten". Så kommenterar vice ordföranden i Hälso- och Sjukvårdsnämnden Christian Gustavsson (m) avgiften för icke-akuta ambulanstransporter som nu föreslås att ta bort.

"Det funkar inte i verkligheten" skulle likagärna kunna vara beskrivningen av de fyra åren med en borgerlig landstingsmajoritet i Östergötland. Införandet av ambulansavgiften är ett synnerligen tydligt exempel.

Det är få verksamheter som är lika väldokumenterade och noga uppföljda som ambulanserna. Varje körning dokumenteras och varje meter som ambulanserna kör är registrerad. När förslaget om ambulansavgifter las av landstingsmajoriteten krävde vi socialdemokrater att det påstådda missbruket skulle redovisas. Den borgerliga majoriteten med Christian Gustavsson (m) och Lasse Pettersson (Vrinnevilistan) i spetsen menade att det inte behövdes mer kunskap eftersom de "visste" hur det förhöll sig.

-När vi införde avgifterna gjorde vi det på den kunskap vi hade för stunden. Nu vet vi mer, säger Christan Gustavsson (m), utan att vilja minnas att han aktivit tackade nej till att redan före införandet skaffa sig den kunskap som fanns tillgänglig.

De borde kanske ha lyssnat på Anna-Lena Sörensons och andra socialdemokraters kloka invändningar redan när avgifterna infördes. Det hade besparat östgötarna och den östgötska ambulanssjukvården mycket oro och oreda.

Etiketter: ,