söndag, mars 13, 2011

Låt Muharrem komma till berget

I veckan krävde Muharrem Demirok (c) - kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor - att landstinget skulle flytta Folkvandvårdens mottagning vid Lilla Torget. Anledningen är att färdtjänstbilar inte får köra de 1-2 patienterna mer dag de sista 90 metrarna fram till porten.

Den enklaste lösningen för Demirok är att tandläkarmottagningen flyttas.

Ännu bättre hade det kanske varit om Demirok i den ombyggnad som kommunen gjorde av gatan utanför folkvandvårdskliniken såg till att den var lätt tillgänglig för färdtjänst.

Nu borde det ändå inte vara en omöjlighet eftersom varutransporter har tillstånd att köra på torget. Så kanske den smidigaste lösningen är att kommunen helt enkelt tillåter färdtjänsten att köra fram till dörren.

Men då får Demirok en publikfriande dagordningspunkt mindre på näste möte med kommunens handikappråd och ett utspel mindre att göra till media. Så det är nog bättre att färdtjänsen kommer till Folktandvården än att Folktandvården kommer till Muharrem.