onsdag, juni 22, 2011

Vårdens långsiktiga finansiering - #fail

Befolkningens behov och vårdens möjligheter att möta dem ökar. Det kommer långsiktigt att leda till att dagens nivå på skatter- och avgifter som landstingen tar ut inte kommer att räcka till. Större intäkter kommer att behövas.

Detta är någonting som både de rödgröna och de borgerliga partierna i östgötalandstinget är överens om. Igår, vill säga.

I den borgerliga landstingsbudgeten beskrivs de långsiktiga förutsättningarna med bland annat orden att välfärdstjänster kommer att ”kosta mer än vad som kan finansieras med ett oförändrat skatte- eller avgiftsuttag” samt att landstingssektorn ”på lång sikt inte klarar att hålla tillbaks kostnadsökningarna bland annat som en konsekvens av det ökande demografiska trycket”.

Min partikamrat Christina Hasselrot har lämnat in en intressant interpellation i en viktig fråga, nämligen om vårdens långsiktiga finansiering. Idag, i svaret från den moderata landstingsstyrelseordföranden Marie Morell avfärdas förutsättningarna i den egna budgeten. Prognoser slår alltid fel och kan inte tas på allvar, tycks hon mena. Eventuell inkomstförstärkning av skattemedel avfärdas kategoriskt – oavsett om det handla om höjning av landstingsskatten eller omfördelningar inom det skatteuttag som redan görs – utan ”effektiviseringar” är den enda och allenarådande lösningen.

Slagordet för dagen för landstingets effektiviseringsarbetet är LEAN. Något som genomsyrar LEAN-principerna är långsiktighet. För den styrande borgerliga minoriteten i östgötalandstinget sträcker sig inte ens långsiktigheten 24 timmar.

Det finns ett modernt sätt att beskriva det borgerliga sättet att leda östgötalandstinget och det långsiktiga effektiviseringsarbetet:
#fail

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home