måndag, december 28, 2009

Jämställdheten i bolagsstyrelser

Rapport har granskat den kvinnliga representationen i de kommunala bolagsstyrelserna och Linköpings kommun framhålls som ett synnerligt dåligt exempel. Det är bra att granskningen görs; om politiken kräver att börsbolagen förbättrar jämställdheten i styrelserna går det inte att vara sämre själva. Dessutom är det sämre för bolagen och därmed också för kommunernas medborgare om kompetenta kvinnor inte bereds plats i styrelserna.

Lite oroad undersökte jag den socialdemokratiska bemanningen i de kommunala bolagen men jag kunde konstatera att 40-procentmålet nås med marginal. Av de socialdemokratiska styrelseledamöterna i Linköping är 45 procent kvinnor. Om även ersättare räknas med ökar andelen till 48 procent.

Tre av de kommunala bolagen – Tekniska Verken, Stångåstaden och LKF – har en särställning genom sin storlek. Även i dessa når socialdemokraterna 40-procentmålet: 44 procent av ledamöterna och 47 procent då ersättarna räknas med.

Särskilt skamligt för Linköping är att ingen (!) bolagsstyrelseordförande är kvinna. Ordförandeposterna besätts av den moderatledda majoriteten. Socialdemokraterna har dock 13 vice ordförandeposter och av dessa är sju kvinnor och sex män. I de tre stora bolagen har socialdemokraterna två manliga och en kvinnlig vice ordförande.

Det finns ingen kvinnlig VD bland de kommunala bolagen i Linköping. Det speglar säkert strukturerna i det övriga näringslivet varifrån de flesta VD-kandidater kommer. Samtidigt faller ett ansvar på politiker från alla partier för att vi inte varit bättre på att skola fram kvinnliga VD-kandidater i de kommunala bolagen. Här finns utrymme för bättring!

Trots att socialdemokraterna för sin del når 40-procentmålet i styrelserna är jämställdheten så dålig i Linköping att kommunen blir ett avskräckande exempel. Ansvaret för detta kan inte annat än falla tungt över den moderatledda kommunmajoriteten.

Kommentarerna från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) inger inte hopp om en genomgripande förbättring. Åtgärden är att kommunerna ”borde skämmas”. Om det är så den jämställdhetspolitiska verktygslådan ser ut i det tidigare så framåtsträvande folkpartiet är det bekymmersamt.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Nyamko Sabuni och jämställdhet

Etiketter:

tisdag, december 15, 2009

Gör om och gör rätt

I samband med dagens landstingsstyrelsemöte uppvaktades vi av landstingsanställda som protesterade mot de beslut styrelsen fattade i september, om införande av tjänstgöring varannan helg, borttagande av kostsamma arbetstidsmodeller och införande av fler semesterperioder.

I september röstade vi socialdemokrater för förslagen. Efter flera år av misskötsel genom en politisk ledning som i stort sett abdikerade i samma ögonblick de tillträdde brådskar det med åtgärder för att komma till rätta med landstingets katastrofala ekonomi. Kopplat till vårt bifallsyrkande krävde vi ytterligare två saker: att konsekvenserna skulle redovisas på nästa möte med LS och att vi vid samma tillfälle skulle få en uppskattning om hur mycket åtgärderna antas spara. Om vi fattar beslut med allvarliga konsekvenser för vår personal är det viktigt att det kan värderas mot lägre kostnader. Självklart kan tyckas, men den moderatledda majoriteten röstade ner vårt förslag eftersom beslutet i första hand inte handlade om att minska kostnader utan om att ”skicka signaler” att ekonomin är dålig.

Min goda vän Syster Jessica på Universitetssjukhusets akutmottagning har tipsat mig om olika utvärderingar och skrivelser som gjorde mig tveksam till om beslutet som fattades av LS var klokt. Svaretmin interpellation på senaste landstingsfullmäktige gjorde mig än mer tveksam. Det moderata landstingsrådet Christian Gustafsson menar i sitt svar att besluten gör landstinget mindre attraktivt och försämrar personalens arbetssituation. På frågan om det sparas några pengar blir svaret att åtgärderna inte gör det. En beräkning vi lyckats ta del av visar till och med att avskaffandet av 3-3-systemet på akutmottagningen kan leda till ökade kostnader.

Landstinget har ett besvärligt läge som kräver stora besparingar. Det hjälps inte om vi fattar dåligt underbyggda beslut där vi inte kan värdera konsekvenserna mot vad som eventuellt sparas!

På dagens landstingsstyrelse yrkade vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet att besluten avskaffande av arbetstidsmodeller och införande av tjänstgöring varannan helg rivs upp. I diskussionen höll den samlade moderatledda majoriteten fast vid att besluten skickar en viktig signal och därför inte ska ändras. Jag håller med om att de skickar en signal – om en desperat och misslyckad politisk ledning – men att de ska ändras eftersom besluten var fel.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om landsting och sjukvård

Etiketter: ,

söndag, december 06, 2009

Vårt (grann)land

2009 är ett märkesår – det har gått 200 år sedan Finland skildes från Sverige. Idag, 9 december är det Finlands självständighetsdag till minne av självständigheten från Ryssland. Sverige och Finland har trots den geografiska närheten och den långa och sammanflätade historien aldrig varit i krig mot varandra. Jag vet inte hur det kommer sig men det är en lycklig historisk omständighet som gjort våra länder rikare och lyckligare än vad de annars skulle ha varit.

Men inte alldeles för rikt. En av de mest fantastiska sakerna med Finland är dess nationalsång Vårt Land och då särskild den andra versen. Finlandssvenske Johan Ludvig Runeberg diktade:

Vårt land är fattigt, skall så bli
För den, som guld begär.
En främling far oss stolt förbi:
Men detta landet älska vi,
För oss med moar, fjäll och skär
Ett guldland dock det är.


Några andra fantastiska saker med Finland är den vackra arkitekturen och att de har en demokratiskt vald statschef.

Andra bloggar om Finland

Etiketter:

tisdag, december 01, 2009

Hönan eller ägget - eller vadå?

rapport idag presenterades en vetenskaplig studie ur vilken det drogs slutsatser som till synes är alldeles omöjliga att ifrågasätta. Efter lite funderande kändes det dock inte lika självklart – med reservation för att jag inte läst själva studien där resultatet kan ha presenterats på ett annat sätt än vad som gjordes i nyhetssändningen.

Efter att ha studerat 1,2 miljoner mönstrande svenska män och jämfört deras resultat på intelligenstestet med resultatet då deras kondition mätts på en motionscykel drogs slutsatserna
1. Vältränade män är mer intelligenta än sämre tränade
2. Mer idrott i skolan gör barnen intelligentare

Självklara slutsatser, eller?

Som jag förstår studien visar den varken mer eller mindre än den som har ett högt resultat på mönstringens intelligenstest ofta har ett högt resultat på konditionstestet och allt därutöver är spekulationer. Det finns andra möjliga – om än inte lika troliga – förklaringar, exempelvis:
• Sambandet kan vara att intelligensen grundlägger den goda konditionen, inte att det är god kondition som ger intelligens
• Den som är intelligent har en massa tid över till att ägna sig åt träning, den som är mindre intelligent behöver ägna så mycket tid åt att lära sig saker att det inte blir tid över till konditionsträning
• Den som saknar motivation att göra bra ifrån sig på mönstringens intelligenstest saknar också motivation att göra bra ifrån sig på konditionstestet

I just det här fallet får kanske inte forskningsresultatet allvarligare konsekvenser än att trycket på att erbjuda fler idrottstimmar i skolan ökar – vilket jag inte tycker är något problem. I en del andra fall kan liknande oförsiktighet vid tolkning av forskningsresultat få allvarligare konsekvenser. Det kanske får bli temat på någon framtida blogpost!

Etiketter:

Säg det i toner

senaste landstingsfullmäktige gav sig miljöpartisten Gunnar Gustavsson på att sjunga från fullmäktiges talarstol. Via min bror hittar jag nedanstående klipp på youtube som visar att ekonomer ligger långt före politiker i detta avseende; i det här fallet diskuteras huruvida den ekonomiska återhämtningen blir U- eller V-formad.

Å andra sidan lägger den norska Handelsbankens chefsekonom Knut Anton Mork ribban inför nästa landstingsfullmäktige…