tisdag, december 15, 2009

Gör om och gör rätt

I samband med dagens landstingsstyrelsemöte uppvaktades vi av landstingsanställda som protesterade mot de beslut styrelsen fattade i september, om införande av tjänstgöring varannan helg, borttagande av kostsamma arbetstidsmodeller och införande av fler semesterperioder.

I september röstade vi socialdemokrater för förslagen. Efter flera år av misskötsel genom en politisk ledning som i stort sett abdikerade i samma ögonblick de tillträdde brådskar det med åtgärder för att komma till rätta med landstingets katastrofala ekonomi. Kopplat till vårt bifallsyrkande krävde vi ytterligare två saker: att konsekvenserna skulle redovisas på nästa möte med LS och att vi vid samma tillfälle skulle få en uppskattning om hur mycket åtgärderna antas spara. Om vi fattar beslut med allvarliga konsekvenser för vår personal är det viktigt att det kan värderas mot lägre kostnader. Självklart kan tyckas, men den moderatledda majoriteten röstade ner vårt förslag eftersom beslutet i första hand inte handlade om att minska kostnader utan om att ”skicka signaler” att ekonomin är dålig.

Min goda vän Syster Jessica på Universitetssjukhusets akutmottagning har tipsat mig om olika utvärderingar och skrivelser som gjorde mig tveksam till om beslutet som fattades av LS var klokt. Svaretmin interpellation på senaste landstingsfullmäktige gjorde mig än mer tveksam. Det moderata landstingsrådet Christian Gustafsson menar i sitt svar att besluten gör landstinget mindre attraktivt och försämrar personalens arbetssituation. På frågan om det sparas några pengar blir svaret att åtgärderna inte gör det. En beräkning vi lyckats ta del av visar till och med att avskaffandet av 3-3-systemet på akutmottagningen kan leda till ökade kostnader.

Landstinget har ett besvärligt läge som kräver stora besparingar. Det hjälps inte om vi fattar dåligt underbyggda beslut där vi inte kan värdera konsekvenserna mot vad som eventuellt sparas!

På dagens landstingsstyrelse yrkade vi socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet att besluten avskaffande av arbetstidsmodeller och införande av tjänstgöring varannan helg rivs upp. I diskussionen höll den samlade moderatledda majoriteten fast vid att besluten skickar en viktig signal och därför inte ska ändras. Jag håller med om att de skickar en signal – om en desperat och misslyckad politisk ledning – men att de ska ändras eftersom besluten var fel.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om landsting och sjukvård

Etiketter: ,