söndag, december 06, 2009

Vårt (grann)land

2009 är ett märkesår – det har gått 200 år sedan Finland skildes från Sverige. Idag, 9 december är det Finlands självständighetsdag till minne av självständigheten från Ryssland. Sverige och Finland har trots den geografiska närheten och den långa och sammanflätade historien aldrig varit i krig mot varandra. Jag vet inte hur det kommer sig men det är en lycklig historisk omständighet som gjort våra länder rikare och lyckligare än vad de annars skulle ha varit.

Men inte alldeles för rikt. En av de mest fantastiska sakerna med Finland är dess nationalsång Vårt Land och då särskild den andra versen. Finlandssvenske Johan Ludvig Runeberg diktade:

Vårt land är fattigt, skall så bli
För den, som guld begär.
En främling far oss stolt förbi:
Men detta landet älska vi,
För oss med moar, fjäll och skär
Ett guldland dock det är.


Några andra fantastiska saker med Finland är den vackra arkitekturen och att de har en demokratiskt vald statschef.

Andra bloggar om Finland

Etiketter: