måndag, december 28, 2009

Jämställdheten i bolagsstyrelser

Rapport har granskat den kvinnliga representationen i de kommunala bolagsstyrelserna och Linköpings kommun framhålls som ett synnerligt dåligt exempel. Det är bra att granskningen görs; om politiken kräver att börsbolagen förbättrar jämställdheten i styrelserna går det inte att vara sämre själva. Dessutom är det sämre för bolagen och därmed också för kommunernas medborgare om kompetenta kvinnor inte bereds plats i styrelserna.

Lite oroad undersökte jag den socialdemokratiska bemanningen i de kommunala bolagen men jag kunde konstatera att 40-procentmålet nås med marginal. Av de socialdemokratiska styrelseledamöterna i Linköping är 45 procent kvinnor. Om även ersättare räknas med ökar andelen till 48 procent.

Tre av de kommunala bolagen – Tekniska Verken, Stångåstaden och LKF – har en särställning genom sin storlek. Även i dessa når socialdemokraterna 40-procentmålet: 44 procent av ledamöterna och 47 procent då ersättarna räknas med.

Särskilt skamligt för Linköping är att ingen (!) bolagsstyrelseordförande är kvinna. Ordförandeposterna besätts av den moderatledda majoriteten. Socialdemokraterna har dock 13 vice ordförandeposter och av dessa är sju kvinnor och sex män. I de tre stora bolagen har socialdemokraterna två manliga och en kvinnlig vice ordförande.

Det finns ingen kvinnlig VD bland de kommunala bolagen i Linköping. Det speglar säkert strukturerna i det övriga näringslivet varifrån de flesta VD-kandidater kommer. Samtidigt faller ett ansvar på politiker från alla partier för att vi inte varit bättre på att skola fram kvinnliga VD-kandidater i de kommunala bolagen. Här finns utrymme för bättring!

Trots att socialdemokraterna för sin del når 40-procentmålet i styrelserna är jämställdheten så dålig i Linköping att kommunen blir ett avskräckande exempel. Ansvaret för detta kan inte annat än falla tungt över den moderatledda kommunmajoriteten.

Kommentarerna från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) inger inte hopp om en genomgripande förbättring. Åtgärden är att kommunerna ”borde skämmas”. Om det är så den jämställdhetspolitiska verktygslådan ser ut i det tidigare så framåtsträvande folkpartiet är det bekymmersamt.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Nyamko Sabuni och jämställdhet

Etiketter: