onsdag, mars 31, 2010

Ingen ostlänk utan regeringsskifte

Ord är en sak, att genomföra en klok politik är något helt annat. Om vår nuvarande moderatledda regering haft makten för 150 år sedan hade det inte byggts några stambanor.

Det är slutsatsen efter att regeringen presenterat den nationella transportplanen. För Östergötlands del är det allra allvarligaste att Ostlänken saknas helt och hållet. Planen sträcker sig till 2021 och regeringen anslår inte ens pengar för en planering av Ostlänken, trots att landstingen i Östergötland och Sörmland samt bland annat Linköpings och Norrköpings kommuner i dagarna beslutat att vara med och bidra till finansieringen denna statliga uppgift.

Det är inte heller så att Östergötland får någon kompensation för att Ostlänken saknas. Uppräkningen av anslagen är tredje lägst i landen och täcker inte ens kostnadsökningen sedan den senaste nationella transportplanen!

I höstas - när Gunilla Carlsson valts att toppa moderaternas riksdagslista i Östergötland - skrev hon en beskäftig krönika där hon lovade att jobba för Östergötlands möjligheter att utvecklas. I den viktiga framtidsfrågan som Ostlänken är har nu Gunilla Carlsson och hennes moderata regeringskollegor visat vad de egentligen menar när de säger att det ska satsas på Östergötland: ingenting!

Widar Direkt rapporter från motet där de borgerliga riksdagsledamöterna från Östergötland skulle presentera "satsningarna" som görs på Östergötland:
"Lite småhafsigt papper på satsningar i Östergötland. Norrleden - som ska ta bort trafiken från E22 från Norrköpings stad - fanns inte med. Yvonne Andersson ringde en sakkunnig och fick besked om att Norrleden visst var med. 1, 7 miljarder varav 1, 3 miljarder medfinansiering - i huvudsak vägavgifter vad jag förstår. Kardonbanan - viktig för Norrköpings hamn - finns med. På papperet står dock "exkl. partiellt dubbelspår". Hela banan från Stambanan och till hamnen ska dock vara dubbelspår. Ingen kunde förklara vad exklusive-pragarafen betydde. En jag talade med trodde att det handlade om en felskrivning. Alla ledamöter var i varierande grad upprörda, besvikna, mm på regeringens ointresse för Ostlänken."

Alltså Yvonne Andersson, av de 615 mkr som anslås (1655 mkr om medfinansiering, samfinansiering och avgifter räknas med) ska 1700 mkr gå till Norrleden i Norrköping? Möjligheten till vidareutbildning har aldrig känts mer angelägen. Den 19 september kan väljarna i Östergötland ge Yvonne Andersson (kd) och hennes borgerliga riksdagskollegor möjligheten att tillbringa de kommande fyra åren på KomVux istället för i Riksdagen.

Där hoppas jag Yvonne Andersson får sällskap av Mathias Sundin som leder folkpartiet i Norrköpings kommun. Även han har tydligen hittat satsningar på Norrleden i regeringens beslut. Ja ja, eftersom regeringens politik är så dålig som den är förstår jag att de använder så många påhitt de kan för att skapa en illusion som är bättre än det regeringen presenterar.

Andra bloggar om Ostlänken, regeringen och politik

Etiketter: , ,