söndag, januari 10, 2010

Det är fler spår som behövs!

Jag vet inte om regeringen är inkompetent, ideologiskt förblindad eller rätt och slätt inte bryr sig om de problem som måste lösas, men något fel måste det vara förstår jag när infrastrukturministern i den moderatledda regeringen uttalar sig i Ekot idag:
- Vi skapar förutsättningar på de mest trafikerade tiderna kunna få fler människor i tågtrafiken, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Så motiveras att tågtrafiken ska konkurrensutsättas. Problemet är att det är fullt på spåren under de tider många människor vill resa. Endast konkurrensutsättning skapar därför inte alls de ”förutsättningar” regeringen påstår. För att lösa det problemet behövs fler spår på de sträckor där många människor vill resa. Där har regeringen satt sig i en långbänk som nästan får energiomställningen att framstå som ett politiskt sprinterlopp.

Utredningen om Ostlänken är färdig och vad som saknas är att regeringen beslutar att projektet ska starta. Men istället för att fatta ett beslut om Ostlänken tillsatte regeringen en ny utredning som skulle utreda höghastighetsbanor i Sverige. Den utredningen var klar i slutet av förra året och kom fram till samma slutsats som tidigare utredningar – att nya spår behövs och bör byggas.

Regeringens förhalande med utredning efter utredning ledde till att förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 som presenterades i höstas valde att exkludera höghastighetsbanor. På grund av regeringens ovilja att satsa på höghastighetsbanor har vi alltså en plan för transportsystemet som inte ens innehåller den färdigutredda Ostlänken.

Fler operatörer som delar på utrymmet på spår som redan är fulla är inte en lösning på de problem som järnvägen har – vilket den tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn påpekar i denna diskussion med infrastrukturministern. Däremot är en del av lösningen att Sverige får en finansminister som tycker om tåg och en regering som använder de utredningar som redan gjorts för att fatta beslut.

Debatten mellan Adelsohn och Torstensson hölls i Sveriges radio 2008, men det som sägs är relevant även idag.

Andra bloggar om Ostlänken, regeringen och politik

Etiketter: