torsdag, februari 09, 2006

En bra ätstörningsvård

Debattartikel om ätstörningsvården i Östergötland publicerad i Corren (ännu ej på nätet).

Paul Lindvall och Ung vänster skriver i Corren om de beslutade förändringarna av ätstörningsvården inom landstinget. Låt oss börja med att hålla med debattörerna om att verksamheten på Videgården på många sätt har varit bra. Det får samtidigt inte vara ett hinder för att fortsätta förbättra och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar.

Förändringarna som genomförs innebär dels att Hälso- och Sjukvårdsnämnden satsar 1,8 miljoner kronor extra för ytterligare två vårdplatser på Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken för ätstörningspatienter. Redan tidigare har de svårast sjuka vårdats på BUP och inte på Videgården.

Dels upprättas ett ätstörningsteam inom BUP vid närsjukvården i centrala Östergötland. Teamet ska arbeta med riktade insatser mot patienter upp till 25 år. Vården ska bedrivas som öppenvård.

Dessutom inrättas ett länsövergripande team som ska arbeta konsultativt mot närsjukvården i hela länet, behandla egna patienter över hela länet och bedriva dagvård måndag till fredag i Motala. Möjlighet till övernattning ska finnas för de patienter som har lång resväg.

På detta sätt ska ätstörningsvården på ett bättre sätt bli en resurs för hela Östergötland. Specialistfunktionen för Länspsykiatriskt centrum blir tydlig och dit kan alla närsjukvårdsområden remittera sina patienter med ätstörningsproblematik eller be om hjälp med konsultation. Länspsykiatriskt centrums uppdrag är att ta emot patienter från hela länet. Teamet inom Länspsykiatriskt centrum ska vara mobilt och flexibelt. Ätstörningsvården får bättre möjligheter att möta patienterna där de finns samtidigt som resurserna stärks för behandling av de svårast sjuka.

Varken moderaterna eller kristdemokraterna har röstat för att bevara Videgården i dess nuvarande form, trots att Paul Lindvall vill ge det intrycket. Här följer Lindvall en linje som moderaterna gärna använder när de vill debattera sjukvården i Östergötland: i efterhand går de i opposition mot beslut vars inriktning de själva röstat för. De argumenterar också på olika sätt i olika delar av länet. Moderaternas politik i Linköping är att så mycket som möjligt av sjukvården ska bedrivas i Linköping på bekostnad av övriga Östergötland. Moderaternas politik i Norrköping är att så mycket som möjligt ska finnas i Norrköping på bekostnad av övriga Östergötland. Socialdemokraternas politik är densamma i både Linköping, Norrköping och Motala – vi utgår från alla östgötars behov.

Martin Tollén (s), ledamot av Hälso- och Sjukvårdsnämnden
Anna Larsson (s), ledamot av Landstingsstyrelsen

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home