onsdag, april 16, 2008

Allvarlig revisionskritik

Den borgerliga majoritetens misshushållning av landstinget under 2007 har lett till att revisionen riktar - för vårt landsting unikt hård - kritik mot landstingsstyrelsen. Utvecklingen så här långt under 2008 visar på en ännu värre situation och fortsatt borgerlig oförmåga att göra någonting åt den.

Det är inte bara i landstingsstyrelsen där majoriteten inte håller måttet. Hälso- och sjukvårdsnämndnen har tvingats avbryta flera upphandlingar. För närsjukvården i Finspång äventyras det personalövertagande som det finns politisk enighet om genom att majoriteten drev igenom ett beslut som det var uppenbart att länsrätten skulle stoppa. Samtidigt genomförs en upphandling av delar av lasarettet i Motala vars komplexitet överstiger majoritetens förmåga och om den verkställs får besvärliga konsekvenser, inte bara för sjukvården i Motala utan för sjukvården i hela Östergötland.

Det finns alltså risk för att revisorernas granskning av 2008 kommer att innehålla mer kritik. Och det är inte det värsta, för under tiden fortsätter ekonomin att försämras och många förbättringsmöjligheter förslösas.

Min vän Anna bloggar emellanåt också om läget i landstinget.

Etiketter: , , ,

2 Comments:

Blogger Gunnar Gustavsson said...

Politisk enighet om Finspång, nåja. (s), borgarna och Vrinnevilistan var eniga. Men varken vi i (mp) eller vänstern var särkilt eniga. Du rationaliserar lite väl mycket Martin!

tisdag, 22 april, 2008  
Blogger Martin Tollén said...

Jag får väl skamset erkänna att Gunnar kommer med relevant miljöpartikritik... Men du och jag är ju ändå eniga om hur majoriteten missköter landstinget och inte tar sitt ansvar.

tisdag, 22 april, 2008  

Skicka en kommentar

<< Home