onsdag, mars 26, 2008

Från värre till värst

Idag var jag på mitt livs första sammanträde med landstingsstyrelsen i Östergötland efter det att jag hoppat över dit från Hälso- och Sjukvårdsnämnden. LS-mötet karaktäriserades av det som varit temat ända sedan den borgerliga majoriteten tog över i landstinget: ekonomisk kris och obefintligt politiska ledarskap.

Mina socialdemokratiska kollegor i landstingsstyrelsen såg varthän ekonomin barkade redan för ett år sedan och föreslog skarpa åtgärder. Den borgerliga majoriteten menade att inget behövde göras.

Det katastrofala bokslutet för 2007 – minus 328 miljoner för sjukvårdsverksamheten – gjorde att ett påbud gick ut till verksamheten att komma med besparingsförslag. Resultatet var magert och otillräckligt. Från socialdemokratiskt håll föreslogs politiska beslut för att bryta utvecklingen. Den borgerliga majoriteten menade att det inte behövdes.

Nu har det gått ytterligare en månad. Delårsbokslutet för årets två första månaderna visar att underskotten fortsätter och att den borgerliga ledningens strategi är lika verkningslös som tidigare.

Senast för en månad sedan avvisade borgerligheten ett anställningsstopp. Igår beslutade landstingsdirektören om ett sådant och på landstingsstyrelsen förklarade den borgerliga majoriteten att de stödjer åtgärden. De menade också att de inte bytt uppfattning.

Den handlingsförlamning och ovilja att ta ansvar som kännetecknat den borgerliga majoriteten har lärt alla att den inte kan tas på allvar. På sätt och vis är det lätt att driva oppositionspolitik, men den glädjen är inte mycket värd med tanke på vad den misslyckade politiken leder till för östgötarna och den östgötska sjukvården.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, landsting, politik och regeringsduglighet

Etiketter: ,