fredag, mars 14, 2008

Pappa, mamma och ansvar för barnen

Jag läser i Corren att Barnhälsovården i Östergötland även fortsättningsvis kommer att rekommendera ammande kvinnor att helt avstå från alkohol. När jag läser artikeln undrar jag vilka rekommendationer Barnhälsovården ger till de fäder som har ammande barn.

Jag tycker undringen är berättigad eftersom Livsmedelsverket kommit till det någorlunda logiska slutsatsen att ett ammande barn inte tar skada på samma sätt som ett foster. Om en havande kvinna berusar sig rejält och får två promille i blodet får fostret lika många promille i sitt blod. Det är inte nyttigt för en vuxen människa och i högsta grad onyttigt för ett foster.

Om en ammande kvinna berusar sig lika mycket menade talespersonen från Livsmedelsverket jag hörde på radio för några dagar sedan att bröstmjölken får en lika hög alkoholhalt. Men att barnet dricker mjölk med en alkoholstyrka på två promille (vilket vad jag förstår inte är ovanligt för livsmedel - hur många promille är det i saft?) betyder inte att barnet får en alkoholhalt på två promille i sitt blod.

Det resonemanget är svårt att ifrågasätta och Barnhälsovården flyttar sin argumentation till att det inte är bra om mamman är påverkad av alkhol då hon ska ta hand om sitt barn.

Det är också klokt. Det är aldrig klokt att vara berusad när man ska ta ansvar för någonting (fråga Ulrika Schenström om det)

Men just därför är det intressant att få reda på vilket råd fäderna får. Förväntas de ta något ansvar för sina ammande barn?

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om jämställdhet och normen

Etiketter: , , , ,