onsdag, mars 26, 2008

Barnbidrag till alla

Från Maud Olofsson och centerparitet föreslås att barnbidraget ska bli inkomstprövat. Argumentet är att det ska satsas på de som har det sämst.

Samtidigt driver Maud Olofsson hårdast av alla på en politik som ger mest till dem som har det bäst. Om Olofsson menar allvar med att de rika har det för bra borde hon se till att de får bidra mer genom skatten.

Olofsson vill att barnbidraget ska bli som bostadsbidraget. Inkomsten måste bedömas i förhand. Stora återbetalningskrav kan dyka upp år efter det att bidraget betalats ut. En kostsam kontrollapparat behöver byggas upp för att förhindra fusk.

Jag vill istället att ett generöst barnbidraget ska gå till barnen. Alla barn.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om barnbidrag, centerpartiet och Maud Olofsson

Etiketter:

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Avskaffa barnbidraget NU.

onsdag, 26 mars, 2008  
Blogger Martin Tollén said...

Jag tycker att "anonym" ovan på ett mycket kärnfullt sätt lyckats lista alla goda argument för att avskaffa det generella barnbidraget. Jag tycker också att argumenten för att behålla det generella barnbidraget fortfarande överväger.

onsdag, 26 mars, 2008  
Anonymous Steffe said...

Om nivåerna som nämnts skall användas som gräns (240 000 kronor per år) så är det, enligt 2006 års uppgifter inte så många som skulle vara berättigade till barnbidrag. Då var genomsnittslönen i Sverige 300 000 kronor per år. Men det är klart, karlarna drar ju upp snittet en hel del.

onsdag, 26 mars, 2008  

Skicka en kommentar

<< Home