tisdag, februari 27, 2007

Ansvarskommitten

Idag redovisar ansvarskommittén sitt arbete. Den organisering av det offentliga Sverige som skapades av Axel Oxenstierna för 400 år sedan har setts över. Förutsättningarna ser verkligen annorlunda ut idag än då så en översyn är motiverad. Ansvarskommittén har bedrivit sitt arbete med stor öppenhet; kommitténs ledamöter har åkt runt i landet, deltagit på möten, i konferenser och i den offentliga debatten.

Ansvarskommittén och dess ordförande Mats Svegfors har valt den kloka vägen att koncentrera sig på vilka uppgifter eventuella nya regioner ska ha. Annars har intresset från andra håll varit att få rita kartor över regionerna. Det är därför ironiskt att en landshövding (i den nuvarande svenska samhällsorganisationen regeringens ståthållare eller fogde i länet) för en tid sedan kritiserat ansvarskommittén för att den ritat kartor istället för att diskutera regionernas innehåll. Det säger nog mer om hur lite den landshövdingen själv lyssnat på diskussionerna om framtida regioner…

Vad ansvarskommitténs föreslår att regionerna ska ha för uppgifter borde framgå vid deras redovisning idag. Utifrån de uppgifterna ska nu regioner skapas. För en månad sedan menade jag att Östergötland är rustat för en ny regionindelning.

Det tror jag fortfarande. Hur den regionen ska se ut vet jag inte ännu. Det beror också på vart andra län i Sverige söker sig och de två kanske viktigaste faktorerna är hur långt norrut en skånsk/sydsvensk region sträcker sig och hur stor en Stockholm/mälardalsregion blir. I Sydsvenskan läste jag för två veckor sedan om hur Blekinge och södra Småland orienterar sig söderut. Konsekvenserna av detta kan bli att en östra götalandsregion blir för liten. Då kanske Östergötland ingår i en region bestående av nordöstra Götaland och sydöstra Svealand?

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Ansvarskommitten, Östergötland, regioner och politik

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home