lördag, februari 03, 2007

Robur svarar?

Jag har fått svar på mitt brev till Robur, och nu blir jag riktigt bekymrad för mina besparingar som Robur förvaltar. De skriver

”Hej!
Jag har skickat ditt mail vidare.
Svensk aktiebolagslag kan knappast tillämpas på ett rysk bolag.

Med vänliga hälsningar
[underskrift]
Swedbank”


Mina reflektioner:
1. Det är bland annat via Robur Småbolagsfond Sverige jag äger aktier i Vostok Nafta. Inte via Småbolagsfond Ryssland.
2. Oavsett var bolaget är registrerat borde väl min fondförvaltare - som aktieägare - vända sig mot att bolagsstyrelsen agerar i strid med bolagsstämmans beslut? Betyder det här att jag bara kan lite på att Robur värnar spararnas intressen då de äger aktier i bolag registrerade i Sverige?
3. Mitt brev berör inte något ryskt bolag utan Vostok Nafta. Om min fondförvaltare väljer att stillatigande acceptera eventuell trolöshet mot huvudman i ett bolag registrerat på Bermuda och noterat på Stockholms fondbörs med hänvisning till rysk aktiebolagslagstiftning vet jag inte om jag ska ha så stort förtroende för Robur som fondförvaltare längre. Dessutom är kraven som ställs på styrelsen enligt Bermudas aktiebolagslag (Bermuda Companies Act, Part VI section 97) liknande kraven i den svenska aktiebolagslagen.

Slutligen, som aktieägare i Swedbank är jag bekymrad om Swedbanks fondbolags står för sina andelsägares intresse. Det kanske är dags för mig att ta mitt eget ägaransvar på Swedbanks bolagsstämma…

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Robur, Vostok Nafta, fonder och ekonomi

1 Comments:

Anonymous Vostok Nafta Intressenter said...

Vi på Vostok Nafta Intressneter hävdar just att bolaget skall tillämpa svensk aktiebolagslag.

Kika mer på www.vostoknaftaintressenter.se

onsdag, 14 mars, 2007  

Skicka en kommentar

<< Home