lördag, januari 20, 2007

Rustad för regionindelning

Det verkar som om Ansvarskommittén inte kommer att ha ritat någon karta över den framtida regionindelningen i Sverige då den redovisar sitt uppdrag 28 februari. Det är klokt – det viktigaste måste naturligtvis vara frågan om vad regionerna ska syssla med (läs mer om det i en tidigare blogg).

Det praktiska arbetet med att dela in landstingen i regioner kan komma att få utföras av landstingen själva enligt en artikel i veckan i Dagens Medicin. Vissa kommer säkert att vara klara till valet 2010 medan det kommer att ta längre tid i andra delar av landet.

Jag tror att Östergötland är väl rustat inför det som kommer. 2003 beslutades om strukturförändringar som organisatoriskt rustat den östgötska sjukvården för framtiden. Visst, den nya majoriteten kan förstöra en del av det som gjorts, men de flesta partier i den nya majoriteten stödde förändringarna även om det lät annorlunda i deras valretorik. Folkpartiet i Östergötland, Jönköping och Kalmar motionerade i början av 2006 om skapandet av en Östra Götalands Landstingsregion bestående av Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Efter valet har det i Östergötland skapats en regionalpolitisk beredning där en av de viktigaste uppgifterna kommer att vara att förbereda ett regionskapande i samband med valet 2010. I den beredningen ingår kloka politiker som Anna Larsson, Palle Håkansson (nu tillbaka i bloggosfären), Sven-Eric Nilsson och Sven Brus.

Ansvarskommittén verkar komma att formulera ett antal kriterier de nya regionerna ska uppfylla. En region bestående av Östergötland, Jönköping och Kalmar – och i ännu högre grad om Kronoberg och kanske till och med Gotland ingår – uppfyller kravet på en befolkning mellan 1 och 2 miljoner. Det finns ett universitet med betydande forskningsresurser samt ytterligare ett universitet i Växjö. Det enda kravet som det är tveksamt om det uppfylls fullt ut är att varje region bör vara en arbetsmarknadsregion som den beräknas se ut 2030, men det är svårt att hitta någon bättre småländsk region med 1 miljon invånare som uppfyller det kravet.

Ett krav är också att det i var och en av de sex till nio regionerna ska finnas ett regionsjukhus. Det är bra att det sägs tydligt. Det har de senaste åren florera en märklig missuppfattning (?) – främst på insändarsidorna i Folkbladet och Norrköpings Tidningar – om att Ansvarskommittén skulle hota Universitetssjukhuset i Linköping och att strukturförändringarna som genomförts skulle vara ett fåfängt försök att rädda Universitetssjukhusets status (som om det skulle vara något negativt med ett universitetssjukhus i regionen).

Men insändarna ger kanske uttryck för något annat. Ett kriterium som inte är tydligt listat av Ansvarskommittén men som kan vara ett nog så stort hinder när nya regioner skapas.

Avsaknaden av en regional identitet.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Ansvarskommitten, Jönköping, Östergötland, Kalmar, regioner och politik

1 Comments:

Blogger Anna Larsson said...

Det där med regional identitet är ju lite knepigt då identitet ju är något som oftast manifesteras i relation gentemot andra. Jag är linköpingsbo när jag är Norrköping och östgöte när jag som nu är i Sörmland. I vanliga fall epitet som är ganska ointressanta mao (om man inte som linköpingsbo har för vana att vistas ofta i Norrköping).

Så jag tror kanske inte att avsaknaden av en regional identitet kommer att vara det stora problemet i och med ny regionindelning, utan att gamla avsomnade identiteter vaknar till liv som sällan annars spelat någon större roll. Och det är ju konstigt.

Jag tror att vi ska pröva att sluta gömma oss bakom prat om regional identitet och kulturkrockar och se att det det som så ofta annars handlar om makt. Gamla strukturer hotar att rämna, olika aktörer som tidigare varit varit jämlika "hövdingar" för respektive territorium måste nu skapa interna hierarkier. Intresset ljuger inte..

Vi har väl sett det förut?

lördag, 20 januari, 2007  

Skicka en kommentar

<< Home