torsdag, december 28, 2006

Framtida regionindelning

Ansvarskommittén ska presentera sitt betänkande om det framtida Sveriges organisation den 28 februari. Under hela Ansvarskommitténs historia har det varit allra roligast rita kartor över framtida regionindelningar. Kommittén själv har klokt nog avhållit sig från det och istället funderat på vad en eventuell regional nivå ska lösa för uppgifter. Nu verkar uppdraget börja falla på plats och då kan det också vara rimligt att fundera på hur regionerna som ska utföra uppdraget kan se ut.

En som funderat på det är den centerpartistiske riksdagsmannen – en gång för länge sedan min kollega i kyrkorådet i Bankekind – Staffan Danielsson som skriver om regionindelningen på sin blogg. Jag lämnade följande kommentar på Staffans artikel:

En klok ordning i regiondiskussionen är väl följande:
1. Vilka uppgifter ska ligga på en regional nivå?
2. Ungefär hur stora (i betydelsen invånarantal, inte yta) behöver regionerna vara för att kunna utföra uppgifterna på bästa sätt.
3. Hur ritar vi en karta som fungerar, utifrån vad vi kommit fram till i punkt 1 och 2.

Under hela ansvarskommitténs historia har det hela tiden varit roligast att börja med punkt 3.

Nu verkar det som om en stor uppgift för de nya regionerna kommer att vara sjukvården. Inom sjukvården finns behov av regioner som är större än dagens landsting eftersom det underlättar kompetensspridning och ger möjlighet till specialisering och bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Dagens sjukvårdsregioner - med ungefär 1 miljon invånare - är en anpassning till de behov som finns och kan tjäna som grund för hur stora de framtida regionerna kan vara.

Ett sådant invånarunderlag innebär naturligtvis att regionen (eller regionerna) i norra Sverige blir väldigt stora till ytan. Samtidigt - om vi menar att en mälardalsregion med Stockholm ska ha samma uppgifter och ansvar som en mer glesbefolkad norrlandsregion kan inte invånarantalet skiljas allt för mycket.

Om vi ändå tycker avstånden inte ska bli allt för stora kan vi få en mälardalsregion där nästan halva landets befolkning bor, och flera småregioner med bara några hundra tusen invånare.

Det skulle i så fall skapa behov av ett asymmetriskt kommunalt självstyre. Jag har dock inte hört någon från ansvarskommittén som tyder på att de tänker föreslå något sådant?


Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Ansvarskommitten

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home