torsdag, juli 27, 2006

Draken är ett underverk

Corren håller på att utse Linköpings sju underverk. Så här långt är (nästan) fyra stycken utsedda och jag tycker att de träffat rätt.

Corren har utsett Domkyrkan och Bergs slussar till två av underverken. De övriga två är de som jag själv var angelägen att få med på listan.

Gärstadverkets nya sopförbränningspanna är ett underverk. Genom att i den hypermoderna anläggningen elda sopor tas avfallet om hand på ett sätt så att miljöföroreningen minimeras. Samtidigt används energin i soporna till att framställa både fjärrvärme och el vilket gör att Tekniska verken inte behöver elda lika mycket fossila bränslen. Genialt. Tekniska verkens innovationskraft har jag bloggat om tidigare. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna i Linköping har under många år argumenterat mot kommunalt ägande av Tekniska verken. Alla linköpingsbor och alla miljövänner utanför Linköping är rimligtvis glada för att linköpingsborna röstat fram en mycket klokare politisk ledning i kommunen. I höst har de chansen att ge den politiska ledningen förnyat förtroende.Bilden kommer från www.tekniskaverken.se © Åke E:son Lindman

Det fjärde underverket är det som nästan är utsett. Något av de stridsflygplan som utvecklats av Saab är ett underverk men Corren överlåter åt läsarna att avgöra vilket som ska få stå som representant för utvecklingsarbetet på Saab. För mig är det viktiga att något av flygplanen finns med så jag tycker Corren gjort på ett klokt sätt. Min egen favorit bland flygplanen är Draken. Flera av flygplanen som utvecklats av Saab i Linköping var radikala, tidlösa och effektiva skapelser – Tunnan, Draken, Viggen och Gripen – som stod sig väl i konkurrensen med de flygplan som utvecklades av supermakterna. Drakens konstruktion med de dubbla deltavingarna är radikalast av dem alla. Dess tidlösa 50-talsdesign är fortfarande modern. Draken var i tjänst under fem decennier – det är som om flygplan från första världskriget fortfarande skulle varit i tjänst när Draken började flyga. På Correns artikel kan du själv rösta på Draken som ditt underverk.

Bilden kommer från www.saab.se © Saab AB, fotograf Ingemar Thuresson

Det finns ingen rangordning mellan underverken och jag ser fram emot avslöjandet av resten av listan.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Linköping, underverk , Tekniska verken , Saab och, Draken

4 Comments:

Blogger Robsten said...

Har du sett en MIG29?
http://www.airforce-technology.com/projects/mig29/mig291.html

lördag, 29 juli, 2006  
Blogger Baron de Baz said...

Hur kan ett stridsflygplan avsett för död och förintelse vara ett underverk? I synnerhet med tanke på din argumentation för Gärstad där just syftet och funktionen är väsentligt.

söndag, 30 juli, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Ropsten: Jo, jättesnyggt, men inte lika snyggt som Draken. Dyrt, inte lika billiga som Saabs flygplan. Bra, men inte byggt för svenska förhållanden.

Baron de Baz fråga är bra. Jag tänker svara på den, men det förtjänar en egen bloggpost. Jag återkommer; det är några andra poster som behöver skrivas först.

söndag, 30 juli, 2006  
Blogger Robsten said...

Martin
Du har fel, MIG29 är ett sant mästerverk, en skönhet som inte finner sitt like, en Rembrant. Det är sant att den är dyrare än en draken, den är dock billigare än en Gripen, och vilken skönhet, vilken funtionell tidlös skönhet, den utstrålar smäcker, viril kraft, oslagbart!! Tror t.o.m den pallar svenska förhållenden ganska bra, till skillnad mot en annan skönhet F-15. Dessa kvinnor kan i sanning få en man ur balans;-)
Baronen
Ett stridsflyplan är ingen konst? Till skillnad mot Ecce Homo utställningen och den där polska konstnären som slaktade djur och gjorde en utställning om det? Vidrigt!

söndag, 30 juli, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home