tisdag, juli 18, 2006

Organdonation

På Jonas Morians blogg diskuteras organdonation och vem som ska ha ”rätt” att få ta emot organ. Lite av vad jag tycker kommer fram i en tidigare blogg om blodgivning.

Det tidigare östgötska landstingsrådet Margareta Isacsson fick på ett PRO-möte frågan om inte pensionärerna som betalat skatt hela sitt liv förtjänade en bra vård. Margareta svarade att ingen ska få sjukvård för att de gjort sig förtjänt av den utan för att de har behov av den.

Margareta är en av mina förebilder och jag håller med henne. Det hon sa stämmer också med vad Hälso- och Sjukvårdslagen kräver. I HSL:s portalpragraf står det:
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.


Att villkora att någon ska få ta emot ett organ med att denna också är villig att donera är fel. Dels bryter det mot de viktiga principerna om att vård ska ges efter behov och alla människors lika värde. Dels tror jag det i praktiken inte spelar så stor roll; den som är aktuell för att ta emot ett organ är sällan lämplig som donator.

Samtidigt är det viktigt att fler får möjlighet att både ge och ta emot organ. Många svenskar säger sig vilja donera organ om de skulle hamna i den situationen men betydligt färre har anmält sig till donationsregistret. Genom att anmäla dig dit får du inte bara möjlighet att vara solidarisk mot dina medmänniskor – du besparar också din familj ett ställningstagande i en svår situation. Anmäl dig och passa också på att bli blodgivare!

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om organdonation.

2 Comments:

Anonymous Johan Kjellén said...

Ämnet har fått förnyad aktualitet efter beskedet om den holländska såpan där det ska fastställas vem som är lämpligast att erhålla en ny njure. Jag tror debatten måste komma igång och nya kanske obehagliga beslut ske om inte fler behövande ska dö i onödan

onsdag, 30 maj, 2007  
Anonymous Cecilia said...

Jag har tidigare varit uppskriven som donator för alla mina organ och även med i registret för ryggmärg.har numera gått ur.Kan mycket väl tänka mig att i nuläget donera min ena njure mot gåva.skulle vilja se en ändring till hurivida man själv får bestämma över sin egna kropp om man är vid sina fulla sinnesbruk så att säga.

onsdag, 31 oktober, 2007  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home