tisdag, juli 04, 2006

July 4

Idag är det 4 juli och USA:s nationaldag. För 230 år sedan undertecknades självständighetsförklaringen – Declaration of Independence.

Självständighetsförklaringens huvudförfattare var Thomas Jefferson – sedermera USA:s andra president och en av mina kandidater till titeln ”USA:s bästa president”.

Inledningen av självständighetsförklaringens preamble är imponerande:

We hold these Truths to be self-evident, that all Men are created equal, that they are endowed, by their Creator, with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness.

Fortsättningen kan bäst sammanfattas med att det är rätt att göra uppror:

That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just Powers from the Consent of the Governed, that whenever any Form of Government becomes destructive of these Ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its Foundation on such Principles, and organizing its Powers in such Form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.

USA fascinerar mig men jag är samtidigt kluven. Jag tror att jag delar den kluvenheten med många européer. Resonemangen i självständighetsförklaringen låg ljusår före dem som fördes av staterna i den gamla världen. Den praktiska tillämpningen har genom seklerna utvecklats för att bättre stämma överens med idealen.

Många européer såg idealen då USA genom marshallhjälpen bidrog till att bygga upp Europa efter andra världskriget. I år kommer 100 000 amerikanska veteraner från andra världskriget att avlida – män som befriade Europa från nazisternas tyranni.

De amerikanska idealen är höga och därför förpliktigande. Det är när Amerika misslyckas med att leva upp till idealen som kritiken faller hårdare än mot andra stater.

En stat som skapades för att tillförsäkra människor den oskiljbara rätten till liv kan inte efter sitt behag bryta mot de mänskliga rättigheterna.

En stat som skapades för att tillförsäkra människor den oskiljbara rätten till frihet kan inte förvägra andra människor den rätten och självsvåldigt sätta sig över andra stater.

En stat som skapades för att tillförsäkra människor den oskiljbara rätten till strävan efter lycka kan inte förvägra sina medborgare likvärdiga förutsättningar.

Kraven på Amerika är höga, för Amerika borde kunna bättre.

Självständighetsförklaringens text kan läsas här.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home