tisdag, maj 30, 2006

Moderata halvsanningar

Halvsanningar och kritik av socialdemokraterna är moderaternas strategi i landstingsvalet i Östergötland, kombinerat med försöket att göra sjukvårdspolitik till en kommunal fråga och då kunna stå för olika politik i olika kommuner. I Norrköping har moderaterna under lång tid förespeglat norrköpingsborna att de inte ska behöva åka till Motala för operationer. Med tiden började motalaborna inse hur den borgerliga argumentationen lät i andra änden av länet och i ett försök att blidka även dem presenterade borgerligheten några – till största delen intet förpliktigande – ”satsningar” på Lasarettet i Motala. Landstingsledamoten och ordföranden för socialdemokraterna i Motala Torbjörn Holmqvist redogjorde för detta i en artikel i Motala tidning för några dagar sedan.

Torbjörn får idag svar av en moderat kommunpolitiker (den kommunala gruppledaren Eva Isaksson Ribers tror jag – det står inget namn under artikeln på internet) Hon skriver att socialdemokraterna ”slaktat verksamheten på lasarettet i Motala” och ”lagt ner BB”. Det första påståendet håller jag inte med om men det går alltid att debattera om det stämmer – särskilt med bakgrund av vad moderaterna själva sagt till norrköpingsborna. Det andra påståendet är svårt att neka till, men vad moderaterna i Motala glömmer bort är att det var samma sak som moderaterna ville.

Moderaterna i Motala hävdar att de fått gehör hos den moderata landstingsgruppen för att ”slå vakt om den vård vårt lokala sjukhus erbjuder och arbeta gemensamt för att utveckla den”. Det är ju synd att moderaterna i Motala inte lyssnat på hur den moderata politiken låter utanför Motalas kommungräns. Eller så har de lyssnat, men väljer att inte berätta vad som sägs för motalaborna…

Moderaternas dubbelspel gentemot norrköpingsborna kommenteras av en annan socialdemokratisk landstingsfullmäktigeledamot – Marie-Louise Jonander – i Folkbladet idag.

1 Comments:

Anonymous Kalle said...

NÅGOT FÖR ATT FUNDERA ÖVER!!
Hur kan låginkomsttager ta och rösta på moderat politik?
Hur kan någon med sunt förnuft köpa att moderaterna är det nya arbetar partiet?
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som struntar i de svagaste grupperna i samhället? Äldre, sjuka, arbetslösa
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på ett parti som inför förändringar inom arbetsmarknadspolitiken som innebär
- tvångsanslutning till a-kassan
- försämra a-kassan så att arbetslösa tvingas gå till socialen för att kunna klara av de allra nödvändigaste utgifterna
- ökat utanförskap
- segrering och utslagning i samhället
- att arbetslösa behandlas sämre än de som har begått ett brott och sitter i fängelse
- att man AMS/Af motarbetar och krossar människors liv, den arbetslöse har inget människovärde längre.
- att deltagarna i den nya jobb- och aktivitetsgarantin tvingas gå till socialen för att få pengar som tänker de allra nödvändigaste utgifterna
- slavlöner, låglönejobb
Hur kan någon med sunt förnuft rösta på moderat politik där man börjar i fel ände för att få ner arbetslösheten i det här landet?
Hur kan någon med sunt förnuft sparka på de arbetslösa och ge dem skulden för att de har blivit långtidsarbetslösa?
Hur kan någon med sunt förnnuft rösta på en moderat politik som innebär att det svenska samhället slaktas.
De som röstade på moderaterna i riksdagsvalet förra året har bidragit till att vi arbetslösa har fått ett rent helvete! Att man som arbetslös fråntas sina mänskliga rättigheter, som arbetslös har du bara skyldigheter knappt några rättigheter alls (enligt handläggarna på af och moderaterna). Dessutom har en stor del av det svenska samhället en negativ inställning och attityd till oss arbetslösa som bidrar till att blir ännu svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen.

söndag, 01 juli, 2007  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home