söndag, juli 12, 2009

Flygplatssamarbete

Under sommaren har det varit en del bråkiga stridigheterfrämst mellan moderaterna i Norrköping och i Linköpingom länets flygplatser. Eftersom jag är anställd av det privata och börsnoterade företag som bland annat äger och driver den ena flygplatsen tänker jag inte ge mig in i den politiska debatten i den här frågan.

Däremot tycker jag det är tråkigt när ledande politiker försöker få interna poänger i dessa nomineringstider genom att undergräva regionsamarbetet och genom att misstänkliggöra sina grannar.

Just därför blev jag glad när jag surfade runt på några av länets politiska bloggar och lästa vad Inge Jacobsson i Finspång skrev. Det är möjligt – till och med troligt, moderat som han är – att Inge och jag ofta tycker olika. Hans slutsats kan dock även jag skriva under på: ”framtidens vinnande koncept är mera samarbete inom vår region”

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland och moderaterna

Etiketter: , ,

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hur ser den lokala flygplatsopinionen ut i respektive stad? Är Linköpingsbor mer välvilligt inställda till en stadsnära flygplats än, låt säga, Brommabor?

måndag, 13 juli, 2009  
Blogger Martin Tollén said...

Jag har ingen koll på opinionen i Norrköping och inte heller i Bromma.

Jag tror att många i Linköping har en postiv inställning till flyget. Flygplatserna har legat där de ligger i generationer och det finns nog ingen som bor i närheten som inte var medvetna om flygplatserna när de flyttade dit. Bostadssituationen i Linköping är också mer gynnsam än i Stockholm och därför finns större möjligheter att hitta attaktivt boende längre från flygplatserna. Väldigt många i Linköping får också direkt eller indirekt nytta av flyget.

Med nuvarande regelverk är det mesta flygandet dagtid på vardagar och det finns större acceptans för det än om det flygs mycket på kvällar och helger.

Däremot är lagstiftningen - eller kanske snarare tolkningen av lagstiftningen - ett problem. Länsstyrelsen avstyrkte byggnation på en parkeringsplats mitt i centrala Linköping med hänvisning till flygbuller (på Tinnerbäcksparkeringen). Detta trots att tiotusentals människor redan bor i området och att biltrafiken på de flesta platser i Sverige bullrar mycket mer.

Sedan är det naturligtvis inte säkert att de saab-ingenjörer jag umgås med dagligen är ett representativt urval av linköpingsbor...

måndag, 13 juli, 2009  
Anonymous Anonym said...

Jag vill minnas att det fanns missnöje med flygplatsbuller på den tiden jag bodde i Linköping, i det fallet (om jag minns rätt) handlade om motoruppkörning motoruppkörning inför en nyinsatt morgonavgång.

Att man varit medveten om flygplatsen när man flyttar till ett område är en klen tröst om antalet rörelser plötsligt ökar, om det börjar flygas med tyngre plan, eller på andra tider. Och det är väl rimligen en av konsekvenserna av att man bestämmer sig för att satsa på en av flygplatserna.

På andra ställen - i vart fall i Stockholm där jag nu bor - hade det varit en impopulär fråga att driva en utbyggnad av flygverksamheten. Därför var jag nyfiken på stämningen som tillåter (eller leder fram till) profileringen i flygplatsfrågan.

Möjligen ett sidospår. Det ska bli intressant att se vad som händer. Kanske är just flygplatsfrågan ett bra lackmustest på om regionsamarbetet fungerar eller inte.

måndag, 13 juli, 2009  
Anonymous Slorran said...

Jag tycker att flygplatsfrågan är en icke-fråga för regionen. Vad spelar det för roll att flyga ifrån Norrköping eller Linköping när det totala avstånded mellan flygplatserna är mindre än mellan två terminaler på; låt oss säga Atlantas flygplats?

Angående "Svenw" fråga om tyngre flygplan på andra tider så har Air Baltic börjat flyga med en B737 ( ilket får ses som en förhållandevis stort flygplan) sent på kvällen och tidigt på morgonen, det märks knappt mer än en passerande bil på gatan utanför.

onsdag, 15 juli, 2009  

Skicka en kommentar

<< Home