tisdag, juni 30, 2009

Moderata nyspråket fortsätter

Igår föreslog de röd-gröna samarbetspartierna förändringar av fastighetsbeskattningen. Inkomsterna används bland annat till att ta bort den extra skatt på flyttande som den moderatledda regeringen inför, en skatt som drabbar alla som säljer med vinst och som använder inkomsten för att köpa ett nytt boende. För de allra högst värderade villorna återinförs fastighetsskatten. Detta kallas av den moderata finansministern Anders Borg för "skattelättnader för bostadsmiljonärer". Det moderata nyspråket fortsätter.