tisdag, juli 22, 2008

Det finns hopp?

Det kanske finns hopp för världen när allt kommer omkring?!

T. Boone Pickens var en av de stora finansiärerna bakom Swift Boat Veterans for Truth, en republikansk smutskastningskampanj som fällde John Kerry i det amerikanska presidentvalet 2004. Inför detta presidentval träffades ånyo en grupp förmögna republikaner för att upprepa snitt smutsiga hantverk.

Men det gick inte helt som tänkt.

”I’m out of that”, deklarerade Pickens.

Istället bestämde han sig för att ta sig an ett fråga som han ansåg vara större än vem som valdes till president: USA:s beroende av utländsk olja. Själva sakfrågan engagerar många och det finns olika förslag till lösning. John McCain – som tidigare stödde förbudet av oljeborrning till havs – vill nu häva förbudet.

”I've been an oil man all my life, but this is one emergency we can't drill our way out of”, förklarar Pickens som genom tv-reklam för sin ”Pickens Plan” nu sätter press på presidentkandidaterna.