tisdag, mars 27, 2007

Landstingsdirektören sparkas

Igår meddelades att den borgerliga majoriteten i landstinget beslutat att ge landstingsdirektören Åke Rosandher sparken. En landstingsdirektör tjänstgör på uppdrag av landstingsstyrelsen och om landstingsdirektören inte har styrelsens förtroende kan han naturligtvis inte vara kvar. Själv hade jag ett meningsutbyte med landstingsdirektören på Hälso- och Sjukvårdsnämndens sammanträde förra veckan då han redogjorde för de förslag han tagit fram på uppdrag av den nuvarande politiska majoriteten, så jag gissar att ingen opposition helt uppskattar den som utför majoritetens uppdrag.

Det som ändå är märkligt i historien är hur majoriteten valt att agera. För några år sedan förhandlades det fram en förändring av landstingsdirektörens anställningsavtal. En enig landstingsstyrelse hade innan det antagit en delegationsordning som la ansvaret att för landstingets del teckna avtalet på landstingsstyrelsens ordförande. När landstingsstyrelsens dåvarande ordförande gjorde så som styrelsen beslutat kom delar av oppositionen med kritik mot att inte fler involverades. Företrädare för minoriteten borde också ha ett ord med i laget. Efter det ändrades delegationsordningen så att det blev hela presidiets uppgift besluta om anställningsförmåner för landstingsdirektören.

Nu har den gamla oppositionen blivit majoritet. Landstingsdirektören sparkas. Ingen diskussion förs i landstingsstyrelsens presidium. Det sker inget samråd med oppositionen överhuvudtaget. Att de lämnat oppositionen helt utanför inger oro för att de förbereder en olycklig partipolitisering av landstingsdirektörsposten. Det är en tradition som borgarna i Stockholms län landsting tillämpat sedan länge.

En företrädare för majoriteten - moderaternas politiske sekreterare Fredrik Bergqvist - motiverar i NT avskedandet med att ”det finns inga chefer ute i verksamheten som har något förtroende för Åke Rosandher”.

Vårdcheferna själv verkar inte vara medvetna om detta. Enligt Corren är de ”chockade och överraskade” och ”håller (…) definitivt inte med om” det moderaterna påstått. Vi får se om den borgerliga partipolitiseringen av landstingets tjänstemannaledning leder till att fler får sparken.

Och vi får se hur majoriteten agerar när en ny landstingsdirektör ska tillsättas. Kommer de att eftersträva politisk konsensus – vilket socialdemokraterna gjort då landstingsdirektörer tillsatts – eller kommer de att sköta rekryterandet helt på egen hand?

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, landsting och politik

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home