tisdag, november 07, 2006

Folkomröstningar i Colorado

I samband med det amerikanska kongressvalet på tisdag hålls en rad folkomröstningar. I Colorado ska det tillockmed folkomröstas om ett förslag som ska göra det ännu lättare för medborgare att få folkomröstningar till stånd. Jag tänkte försöka gå igenom de delstatliga folkomröstningarna i Colorado och jag tänker inte vara en sämre politiker än att jag också har en åsikt om dem.

Folkomröstningar benämnda med en siffra är resultatet av ett medborgarinitiativ medan de som benämns med en bokstav förts fram av delstatskongressen i Colorado. När jag skriver min åsikt med versaler betyder det jag är mycket övertygad i min uppfattning, alternativt att det är en viktig fråga, medan gemener betyder att jag inte är lika säker eller att jag inte tycker utfallet spelar så stor roll. Ni kan själva läsa mer om folkomröstingarna på www.coloradobluebook.com

38 Om medborgarinitiativ – NEJ
Förslaget minskar den representativa demokratin och gör det ännu lättare att föra upp frågor till folkomröstning. Det minskar kontrollen om namnunderskrifterna som kräver folkomröstning är äkta. Folkomröstningsbeslut är svåra att ändra – ofta krävs det en ny folkomröstning för att kunna upphäva beslutet. Generellt är jag mer positiv till folkomröstningar i USA än vad jag är i Sverige; i Sverige har vi ett proportionellt valsystem vilket gör den valda församlingen mer representativ för väljarna. I USA med dess majoritetsvalsystem i enmannavalkretsar blir det svårare för majoriteten att få sin vilja fram på andra sätt än genom folkomröstningar.

39 Kostnad för undervisning – NEJ
Här krävs att minst 65 procent av kostnaden för undervisning ska spenderas i klassrummet. Jag tycker det här inte ska regleras på detta sätt utan genom att väljarna väljer kloka representanter i skolstyrelserna istället. Syftet är att öka satsningarna på skolan men 65 proicent kan också nås genom att det spenderas mindre resurser utanför klassrummet, exempelvis skolhälsovård eller skolmat. Alla kostnader kan heller inte påverkas lått: jag kan tänka mig att kostnaderna för sådant som skolskjutsar är större upp i Klippiga bergen. (Jämför med folkomröstning J)

40 Begränsning av mandatperioder för domare – NEJ
Rösta bort dem om du är missnöjd istället – och välj om dem om du vill att de ska sitta kvar.

41 Striktare regler för lobbyister – nej?
Det är ett gott syfte med initiativet, men detaljerade regler riskerar att bli för rigida och slå snett.

42 Höjning av den lagstadgade minimilönen – JA
Visst kan det vara ett problem att skriva in i konstitutionen hur hög minimilönen ska vara och att den årligen ska höjas med inflationen, men den behöver höjas...

43 Äktenskap – NEJ
Förslaget vill slå fast att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna.

44 Legalisering av marijuana – NEJ
Jag tror på den svenska modellen med nolltolerans.

E Reducerad fastighetsskatt för funktionshindrade veteraner – NEJ
Varför är det bara de funktionshindrade veteranerna som äger ett hus som ska få ökade ekonomiska marginaler?

F Återkallande av mandat – nej?
Förslaget vill försvåra genomförandet av ’recall elections’ där en representant kan avsättas trots att mandatperioden inte har gått ut. I detta förslag tycker jag att den som omvalet handlar om ges omotiverat stora möjligheter att själva förhala omvalet.

G Rensa konstitutionen från irrelevant text – JA
Ja, varför inte?

H Ökad bolagsskatt för företag som anställer illegala invandrare – JA
I praktiken kommer det här förslaget inte att ändra någonting – företagen måste själva anmäla att de betalat lön till en illegal invandrare – men det är ändå en markering.

I Ökade rättigheter för homosexuella par – ja?
Förslaget ger ökade rättigheter till homosexuella par. Det är bra. Samtidigt slår det fast att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna. Knepig avvägning alltså...

J Kostnad för undervisning – nej?
Det här förslaget är bättre än förslag 39 eftersom fler saker räknas in i miniminivån som måste spenderas i ’klassrummet’, till exempel skolmat och skolhälsovård. Däremot räknas inte lokalkostnader och underhall av fastigheter in. Om den lokala skolstyrelsen lockas att skjuta på fastighetsunderhåll kan det bli dyrt i längden.

K Stämma den federala regeringen för att de inte implementerat immigrationslagar – ja?
Inte för att jag vet in stämningar är rätt väg att gå, men den federala – eller nationella – nivån bör betala då deras misslyckaden vältrar över kostnader på regionala och lokala nivaär.

Slutligen genomförs det åtminstone en lokal folkomröstning i Denver:

1A Förskola för alla 4-åringar – JA
Här föreslås en liten höjning av momsen för att ge alla 4-åringar möjlighet att gå i förskola. Förskola år bra tycker jag.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006 , Colorado , Denver och folkomröstning

Etiketter:

3 Comments:

Blogger Daniel Andersson said...

Jag ställer mig lite frågande till ditt ställningstagande till 42:an. Höjningar med inflationen tenderar att vara rätt dåliga, eftersom minimilönen i såna fall inte innehåller någon reallöneutveckling. Det kommer följaktligen innebära att de som lever på minimilön kommer att ha en relativt sett ständigt sjunkande lön gentemot medianinkomsten. Visserligen har de amerikanska medianinkomsterna svängt en del, men likväl är det någonting som skulle försvaga och inte stärka minimilönenivån på sikt.

onsdag, 08 november, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Det ar inget fel i ditt resonemang. Problemet ar om det i princip kravs folkomrostning varje gang minimilonen ska hojas. Da ar risken stor att den inte hojs alls - vare sig for att kompensera reallonehojningar eller inflationen.

Dessutom handlar det om den delstatliga minimilonen. Det finns en federalt reglerad minimilon men varje enskild stat kan valja att ligga hogre. Coloradoborna besluta genom att rosta genom forslaget att den delstatliga minimilonen ska vara hogre an den federala (men nu far vi se om den nya kongressen hojer den federala minimilonen - om den hamnar hogre an vad Colorado beslutat nu ar det den federala nivan som galler)

onsdag, 08 november, 2006  
Blogger Daniel Andersson said...

Jag tackar för det svaret. :)

onsdag, 08 november, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home