lördag, oktober 21, 2006

Svarslöst vårdprogram

I veckan presenterade de borgerliga partierna och det lokala missnöjespartiet Vrinnevilistan sitt samverkansprogram för den kommande mandatperioden. Vrinnevilistan har gått till val på att Vrinnevisjukhuset ska återupprättas som ”fullvärdigt” sjukhus. Så har det låtit från en del borgerliga partier i Norrköping också, samtidigt som de i andra delar av länet sagt sig vilja värna vården i just den länsdelen. Särskilt tydligt har det varit i Motala där en förkämpe för Motala lasarett kryssats in i landstinget och nu blivit folkpartistisk gruppledare. Det problemet som ligger inbyggt i koalitionen är att Vrinnevilistan vill gynna ”sitt” sjukhus på bekostnad av verksamheten i övriga landstinget.

Samverkansprogrammet har därför varit efterlängtad en efterlängtad fingervisning av hur så motstridiga intressen kompromissats ihop. Svaret på frågan blev – ingenting!

Eller rättare sagt, dokumentet visar att de har stora svårigheter att komma överens. Det ges inga besked i de svåra frågorna. De skjuts på framtiden i en from förhoppning att frågorna där de är oense på något sätt ska lösa sig själva.

Det enda klara beskedet är att profileringen av sjukhusen försvinner. Det kommer att ge en sämre vård till högre kostnad.

På längre sikt hotar det lasarettet i Motala. På ännu längre sikt kan det vara ett hot både mot vårdkvaliteten i Norrköping och på Universitetssjukhuset i Linköping.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, sjukvård och politik

1 Comments:

Anonymous Johan Walan said...

Hej Martin!
Jag delar helt din bedömning av den principiella faran med att inte våga göra några större strukturella förändringar i sjukvården, vilket du skrev om i bloggen 061017. Och jag delar lika mycket din bedömning av att den nya landstingsmajoriteten i Östergötland verkar göra sig skyldig till just detta i sitt samverkansprogram. Man vågar inte stå för att man både vill äta kakan och ha den kvar. "Återställare" i form av fullvärdiga sjukhus i alla länsdelarna, förbättrad kvalitet i vården, förbättrad tillgänglighet, och allt inom oförändrad landstingsskatt. Det kommer inte att gå!
Vad skall (S) i Östergötland göra då? Säga att "valnederlaget blev så stort så vi måste låta de ledande politikerna ta konsekvenserna av detta och avgå"? Eller stå fast vid att vår politik är bra, stödja våra kandidater, och vänta på väljarnas mer långsiktiga "dom" i nästa val? jag förordar det sista alternativet.
mvh
Johan Walan

tisdag, 24 oktober, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home