torsdag, april 20, 2006

Skapa en nyhet

Norrköpings Tidningar rapporterade för någon dag sedan att landstingets kostnader för sjukresor ökat – med 12 miljoner kronor eller sex procent – nästan lika mycket som sparades då en ortopedisk vårdavdelning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping stängdes. ”Resekostnader åt upp vårdvinst” påstods självsäkert.

Nyheten stämmer säkert mycket väl med många läsares förväntningar. De tokiga landstingspolitikerna fattar beslut om länssamverkan enbart för att jävlas med östgötarna, trots att det kostar lika mycket i reskostnader som det skulle kosta att fortsätta utföra samma sorts operationer på samtliga sjukhus i länet.

Högertidningens ledarsida följer upp sin egen nyhet och understryker bilden som säkert skapats av nyhetsartikeln.

Nyheten stämmer sämre om syftet är att ge en rättvisande bild av verkligheten, men varför låta verkligheten förstöra en bra nyhet? På landstingets hemsida påpekas:
"Mellan 2003 och 2005 har sjukvårdens totala kostnader ökat med drygt sex procent, utöver kostnadsökningar för löner och inflation.
Hela kostnadsökningen för transporter beror på att landstinget haft möjlighet att utöka ambulansvården i länet. Utökningen har gjorts utifrån en ökad ambitionsnivå i det akuta omhändertagandet och har ingen koppling till verksamhetsförändringarna vid Vrinnevisjukhuset.
För sjukresor är kostnaderna i princip oförändrade 2005, jämfört med år 2003."


Skälet till att länsgemensamma centrum skapades – med verksamhet i hela länet och inte bara på ett enskilt sjukhus – var dels att det skulle ge möjlighet till effektiviseringar. Lika viktigt var att det skapade en mer likvärdig vård för alla östgötar och gör att ny kunskap snabbare sprider sig mellan olika sjukhus.