fredag, april 21, 2006

Ett rikt landsting

Östgötalandstinget är inte bara effektivt, bra och välskött - det är rikt också. En sammanställning från Statistiska Centralbyrån visar att Östergötland är det rikaste landstinget i landet med nettotillgångar på 3,3 miljarder kronor – mer än dubbelt så mycket som tvåan Västerbotten.

Linköpingsborna kan vara dubbelt nöjda. De bor inte bara i ett rikt och välskött landsting utan även i den näst rikaste – och likaså välskötta – kommunen. Jag tror att en förklaring till Linköpings framgång är att kommunen har välskötta kommunala bolag. Särskilt lyckosamt för linköpingsborna är att moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna misslyckats i sina försök att sälja ut det kommunala energibolaget Tekniska verken. Förutom att värdeökningen i bolaget kommit linköpingsborna till del får också invånarna (och företagen i Linköping!) ta del av att Tekniska verkens avgifter ligger bland de lägsta i landet. Joakim Jonsson bloggade nyligen om hur det gått i de kommuner som valde den linje borgerligheten i Linköping förespråkade.

Östgötalandstingets framgångar tror jag har sin grund i att den drivits en politik som ska vara långsiktigt hållbar. Vi har sluppit majoritetsskiften i varje val och politiken har inte heller varit inriktad på att överleva nästa valrörelse utan på att skapa bra villkor för östgötarna på lång sikt. Vi har inte dragit oss för att ibland fatta kortsiktigt impopulära beslut som är långsiktigt riktiga. Dessutom ser östgötalandstinget – och Linköpings kommun – till att sätta av pengar för personalens framtida pensioner.

Detta sista är också SCB-undersökningens största svaghet. Vad jag förstår sker redovisningen av pensionsskulden enligt blandmodellen och inte enligt fullfonderingsmodellen. Det leder till att den redovisade nivån är betydligt ljusare än verkligheten, men de relativa förhållandena är rimligen rättvisande.

2 Comments:

Blogger Muharrem said...

Hallå Martin!

Visst är det bra att det går bra för Linköping. Kan inte hjälpa att fundera på om inte centerpartiet har ett finger med i detta spel. Ser vi till det ekonomiska tilståndet för vår granne, Norrköping, ser vi hur skadligt ett socialistiskt samarbete kan vara för en kommun.

När det gäller våra kommunala bolag håller jag med dig att de bidrar med en del pengar till kommunen. Men vi måste seriöst fundera på om det är en kommuns uppgift att äga och driva företag, enbart för vinstsyfte. Speciellt då vi håller marknaden under ett monopol. Jag ser en fördel med att äga ett företag som Tekniska Verken. De har ett miljöarbete som få privata företag hade vågat investera i. All heder åt dem för det. Men sen ser vi att det går till överdrift. Bolag i flera andra kommuner och även andra län. Vi äger bolag i Katrineholm!
Stångåstaden har i stort hyresmonopol på den linköpingska bostadsmarknaden. Vissa bostadsområden hade tills nyligen ingen annan hyresvärd än Stångåstaden. Ingen bra situation för att motverka ex. bostadssegregation.

Nej, det är dags att se över Linköpings roll som företagsägare. Vad ska vi göra i framtiden? Håller vi på att bygga ett nytt Sydkraft eller Vattenfall?

söndag, 23 april, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Du kanske har mer rätt än vad du själv är medveten om. Mellan 1994 och 1998 hade socialdemokraterna och centerpartiet ett informellt samarbete i landstinget (även om centern fortsatta att ha gemensamma gruppmöten med de övriga borgerliga partierna). Vad drar du för slutsats av det faktum att samarbeten mellan s och c är lyckosamma för medborgarna?

Jag ser inget ideologiskt problem med bostadsrätter; det är samma tanke bakom dem som bakom Konsum... Problemet blir om det byggs stora områden med enbart bostadsrätter - eller hyresrätter för den delen.

måndag, 24 april, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home