söndag, februari 19, 2006

Som man frågar...

För en tid sedan offentliggjorde centerpartiet en undersökning de låtit TEMO utföra där de drar slutsatsen att svenska folket stödjer centerförslaget att öka ungdomars otrygghet på arbetsmarknaden. Frågan som ställdes avslutades med att ”Syftet är att fler unga ska få jobb och göra det lättare för ungdomar att behålla sina jobb”. På grund av detta kritiserades undersökningen med rätta för att vara ledande.

I DN idag understryks detta då en snarlik undersökning presenteras. Det är socialdemokraterna som ställt exakt samma fråga som centerpartiet, fast tvärt om. DN skriver:

I båda mätningarna avslutas frågan löftesrikt om att förslaget ska leda till fler jobb för unga. Men i stället för ett förslag om "minskad anställningstrygghet" där de unga "kan sägas upp med omedelbar verkan" har socialdemokraterna skjutit in ett par nya meningar i sin Temomätning:

"Nu finns förslag om att införa en ny typ av ungdomsavtal för nyanställning av unga upp till 26 år. Den som är anställd med ett sådant ungdomsavtal har under de två första åren ökad anställningstrygghet och kan inte sägas upp med omedelbar verkan. Syftet är att fler unga ska få jobb och göra det lättare för ungdomar att behålla sina jobb."


Jag tycker det är ett intressant exempel på hur formuleringen av frågan kan styra vilket svar som fås, särskilt för mig som emellanåt arbetar med marknadsanalyser och kundattitydsundersökningar. Men det är också viktig kunskap för oss som samhällsmedborgare eftersom vi inför valet säkert kommer att översköljas av fler – likt centerpartiets – riggade undersökningar.

6 Comments:

Blogger Muharrem said...

Det intressanta som går att se i de båda TEMO undersökningarna är ju att den ena sidan faktiskt ger svararen en möjlighet att ge sin syn på ett "reellt" förslag, mot de andra som ger sig f.n på att bevisa motsatsen istället för att presentera något alternativ.

Rektionerna från ledande socialdemokrater efter Mauds presentation av ungdomsavtalet var slående. Ungdomsavtal är dåliga och vårt förslag är Plusjobb, fler högskoleplatser och mer pengar till AMS. Detta var allt som kom fram.

Så här ligger det till.
Plusjobben ger ingen som helst anställningstrygghet. Den som tar ett plusjobb är inte ens berättigad till a-kassa. Vari ligger tryggheten för den personen?

Idag är c:a 89 000 heltidstuderande högskolestudenter arbetssökande. De går kvar på någon utbildning för att de inte får jobb, och bygger istället upp en större skuld. Vari ligger den tryggheten?

AMS har under decennier skjutit till mer pengar på olika arbetsmarknadsåtgärder. Detta är oftast en dagverksamhet för vuxna. Akademiker som får sitta och lära sig söka jobb eller datoringenjörer som får gå datorkurser på AMS. Vari ligger den tryggheten?

Nej, att säga att ett förslag är dåligt utan att presentera ett förslag som leder till fler riktiga jobb är inte värdigt ett arbetarparti.

tisdag, 21 februari, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Hej Murre. Först vill jag passa på att tacka er i CUF för er medverkan på Landstingsfullmäktige förra veckan. Den socialdemokratiska juryn ger högsta poängen till Maria.

Mitt syfte med inlägget är inte att recensera centerpartiets förslag utan var istället en reflektion över att beroende på hur du formulerar frågan kan få vilket svar som helst. Men om jag förstår dig rätt så är ett dåligt förslag bättre än inget förslag alls. Jag håller nog inte med dig om det.

tisdag, 21 februari, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

I USA är de lite mer slipande än i centerpartiet. På Washington Posts blogg skrivs om Bush-kampanjens famösa "push poll" i South Carolina 2000 och att de nu dykt upp igen...

onsdag, 22 februari, 2006  
Blogger Sven Wennerström said...

Martin, hur ser du på skillnaderna mellan anställnignstrygghet och trygghet på arbetsmarknaden?

fredag, 24 februari, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Sven: din fråga är klok och jag har inget svar som hedrar frågan tillräckligt. Men kort, jag tycker inte att dagens arbetsrätt skapar tillräcklig trygghet på arbetsmarknaden då den skapades i en tid då någonting annat att tillsvidareansällningar var mycket ovanliga. Arbetsrätten behöver alltså reformeras på ett sådant sätt att tryggheten ökar för människor med andra anställningsformer. Hur det ska gå till vet jag inte. Centerförslaget om undantag från anställningstryggheten tror jag inte leder åt det hållet.

fredag, 24 februari, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Det görs ändå försök att reformera arbetsrätten. Det är positivt tycker jag.

lördag, 25 februari, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home