fredag, april 23, 2010

Landstingets årsredovisning 2009

I onsdags behandlades östgötalandstingets bokslut för 2009 av landstingsfulläktige. Bokslutet visar att 2009 är skrämmande likt de andra åren med borgerlig styre i landstinget – 2007 och 2008.

Först beslutas om en glädjebudget, där osäkra intäkter räknas med medan kostnader som riskerar att drabba landstinget räknas bort.

När varningstecknen börjar visa sig – ibland redan innan budgetåret ens börjat – väljer den moderatledda majoriteten att bortse från dessa.

Ledningen reduceras mestadels till uppmaningar till verksamheten att hålla budget. När detta inte sker utses verksamheten till syndabock, trots att det är landstingets borgerliga majoritet som leder verksamheten.

Värst av allt är att uppföljningen ger dålig kunskap om de med de största behoven verkligen är dem som får sina behov tillgodosedda.

Däremot ger årsredovisningen tydliga besked om annat. ”Beslutade åtgärder har inte haft effekt” är en återkommande formulering. 2008 gick landstingets sjukvård back med 60 miljoner kronor. Den borgerliga budgeten för 2009 förutsatte besparingar på 116 miljoner. Resultatet blev istället att underskottet ökade till 116 miljoner kronor – ett av de sämsta resultaten någonsin. Vem är det som styr?

Etiketter: , ,