måndag, juni 25, 2007

Energibolag och offentliga investeringar

Ytterligare en undersökning visar nu att kommunala energibolag håller lägre priser än privata eller statliga. I Linköping var tidigare socialdemokraterna och (det gamla) centerpartiet ett bålverk mot borgerliga utförsäljningskrav. I valet 2002 var domen så hård mot den borgerliga utförsäljningspolitiken att de insåg att det var omöjligt för dem att vinna ett kommunalval i Linköping så länge de talade om att privatisera Tekniska Verken.

Tekniska Verken i Linköping är ett framgångsrikt exempel på hur långsiktigt lönsamma investeringar och miljöhänsyn kan samverka till kommuninvånarnas bästa. Priserna kan hållas nere samtidigt som företagets vinster bidrar till utvecklingen av hela kommunen. Genom satsningar på fjärrvärme, energiåtervinning och biogas bidrar företaget både till att utveckla ny teknik och till att Linköping gör sitt för att undanröja hotet mot vårt klimat.

Offentliga aktörer vågar och kan agera långsiktigt. Ägarna är i första hand inte intresserade av snabb avkastning utan av långsiktigt goda levnadsvillkor för befolkningen.

En stabil och säker investerare som en kommun, ett landsting eller staten kan också låna till investeringarna till bättre villkor än privata aktörer eftersom risken är lägre. Därför har jag svårt att förstå varför så kallade OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan) vid infrastrukturinvesteringar skulle vara en smart lösning. Om en privat aktör lånar upp pengar och bygger till exempel bron över Skepparpinan i Motala eller Ostlänken, och att staten sedan betalar hyra under en lång följd av år borde den totala kostnaden för staten under perioden bli högre än om staten byggt själv. Vinsten tillfaller bolaget som naturligtvis kräver avkastning på sin investering. Varför kan inte staten låna till en långsiktigt lönsam investering själv?

Inlägget är tidigare publicerat på Oppositionen.se

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om politik och energibolag

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home