fredag, april 06, 2007

Pendling till Västervik

Den borgerliga majoriteten i östgötalandstinget har bestämt sig för att köpa nya fina tåg för en kostnad på 10 miljoner kronor extra per år. Tågen ska inte förstärka pendeltågstrafiken mellan Linköping och Norrköping – där det är trångt på tågen. Istället ska tågen gå på Tjustbanan mellan Västervik och Linköping.

Jag tycker det är bra att kommunikationerna förbättras mellan Linköping och Västervik. De boende i Västervik (och i Åtvidaberg och Linköping med för den delen) får tillgång till en större arbetsmarknad. Orterna i regionen knyts samman över de gamla länsgränserna.

Men är tåg för 10 miljoner kronor om året verkligen bästa sättet att knyta samman regionen? Järnvägen har en standard som gör att tågen som trafikerar den går sönder. De tvingas åka så långsamt att restiden är marginellt kortare än med buss.

Och en total upprustning av banan beräknas kosta – 3,6 MILJARDER kronor.

I de mest positiva förhoppningarna ska upprustningen av banan vara klar 2015. Sedan de förhoppningarna formulerades har staten strukit det första steget av upprustningen.

Att fortsätta köra tåg kostar 10 miljoner kronor per år mer än motsvarande busstrafik. Om det istället satsades 10 miljoner extra på bussar skulle det kunna köras betydligt fler turer mellan Västervik och Linköping med bussar av hög kvalitet – kanske bekvämare säten, internetuppkoppling? Bara avskrivningen för en investering på 3,6 miljarder borde vara i storleksordningen på 40 miljoner kronor per år. Tas det med i beräkningen skulle resenärerna kunna åka verkligt rymliga och bekväma bussar om pengarna istället användes till det.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, Tjustbanan, Västervik och politik

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home