lördag, januari 06, 2007

Vostok Naftas gåva till utrikesministern

När Carl Bildt var nyutsedd utrikesminister väcktes frågor om hur hans engagemang i Vostok Nafta skulle komma att påverka hans arbete. Främst var det hans innehav av optioner i bolaget som kritiserades; skulle Bildts ekonomiska intressen komma att påverka hans agerande som utrikesminister?

Bildt själv hävdade att det inte var möjligt för honom att avstå från optionerna. Det har nu visat sig vara felaktigt och frågan är om Bildt försökte klara sig undan genom att ljuga medvetet eller om han helt enkelt uttalade sig tvärsäkert om någonting han inte visste någonting om (men rimligen borde vetat något om).

I dagarna visade det sig att det faktiskt var ännu mer allvarligt. I villkoren för optionsprogrammet som Vostok Naftas bolagsstämma beslutat om står det:
”Optionerna kan endast utnyttjas under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen eller fortfarande har ett konsultuppdrag i koncernen. [---] Optionerna förfaller om uppdraget som styrelseledamot upphör på ledamotens egen begäran.”

I och med att Bildt lämnade styrelseuppdraget då han blev utrikesminister förföll optionerna. MEN, Vostok Naftas styrelse har beslutat att Bildt ska få behålla dem – i strid med vad bolagets bolagsstämma beslutat. Styrelsen har alltså de facto beslutat att ge Carl Bildt en gåva som motsvarar optionernas värde.

Aktiebolagsslagen ålägger en bolagsstyrelse att alltid agera i bolagets intresse. Om de fattar beslut som står i strid med bolagets intresse kan styrelseledamöterna bli personligt ersättningsskyldiga för den skada de åsamkat bolaget och därmed bolagets aktieägare. I det här fallet är skadan värdet på den gåvan bolagsstyrelsen skänkt Carl Bildt. Vi får se om någon aktieägare i Vostok Nafta kräver att styrelsen ersätter bolaget!

Men det är möjligt att styrelsen kan klara sig – de kan alltid hävda att det varit i företagets intresse de beslutat att skänka miljonbelopp till Sveriges utrikesminister. Fast i så fall blir det ännu allvarligare. Då är det bestickning. Och genom att ta emot gåvan gör sig Carl Bildt skyldig till mutbrott.

Bilden på Carl Bildt är tagen av Pawel Flato

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om regeringen, Vostok Nafta, korruption, Carl Bildt och politik

3 Comments:

Blogger Anna Larsson said...

Aha, var det så det hängde ihop..

Tack, tack.

måndag, 08 januari, 2007  
Anonymous Anonym said...

Jag skulle gärna vilja veta vilken hur Carl Bildt fick tag på de aktierna egentligen. Det pratas mycket att hans insats i Bosnien har men saken att göra. Faktumet att han vittnade i förmån till Biljana Plavsic i Haag visar att han inte var opartiskt och det dras slutsatser om att han hade fått aktier och aldrig har köpt dem. Man vet ju vilken relation har Serbien med Ryssland.

Tänker han hjälpa Kosovo nu på samma sätt i frågan om deras självständighet i så fall snälla gör inte det. En massaker kommer att upprepas mitt framför vara ögonen igen och vi kommer att låtsas som att vi inte vet varför det händer.

Senko

söndag, 11 februari, 2007  
Anonymous Vostok Nafta Intressenter said...

Vostok Nafta Intressenter är en ideell förening bildad i avsikt att tillvarataga främst de små aktieägarnas och depåbevisinnehavarnas intressen bl.a. genom att verka för möjligheter till samråd, opinionsbildning och gemensamt uppträdande vid bolagsstämmor i Vostok Nafta Investment Limited (”Vostok Nafta”) samt att i viktiga frågor söka påverka Vostok Naftas styrelse och företagsledning att lyssna på och ta hänsyn till de många mindre aktieägarnas och depåbevisinnehavarnas synpunkter och intressen. Just vad som diskuteras i denna blogg är sådana frågor.
Föreningen är öppen för såväl juridiska som myndiga fysiska personer som stödjer och främjar föreningens syften. Välkommen som medlem!

onsdag, 14 mars, 2007  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home