fredag, januari 05, 2007

Keith Ellison och religionsfriheten

När den 110:e kongressen svors in fick inte bara USA sin första kvinnliga talman, USA fick också sin första muslimske kongressledamot i demokraten Keith Ellison från Minnesota. Traditionellt svärs kongressledamöterna in med handen på Bibeln men Ellison svors in med en hand på Koranen. Det har väckt viss debatt i USA.

En kolumnist – Dennis Prager – skriver:
”He should not be allowed to do so -- not because of any American hostility to the Koran, but because the act undermines American civilization [---] Insofar as a member of Congress taking an oath to serve America and uphold its values is concerned, America is interested in only one book, the Bible. If you are incapable of taking an oath on that book, don't serve in Congress”

Den republikanske kongressledamoten Virgil Goode från Virginia menar:
”If American citizens don’t wake up and adopt the Virgil Goode position on immigration there will likely be many more Muslims elected to office and demanding the use of the Koran. We need to stop illegal immigration totally and reduce legal immigration and end the diversity visas policy pushed hard by President Clinton and allowing many persons from the Middle East to come to this country.”

Nu ekar det argumentet tomt då Ellison är född i USA och konverterade till islam som vuxen; hans släkt kom till Amerika redan på 1700-talet. Allvarligare är att invändningarna är ett brott mot en grundläggande princip i det amerikanska statsskicket – att religionen ska vara skild från staten.

I den amerikanska konstitutionens första tillägg som trädde i kraft 15 december 1791 står det
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free excercise thereof

Uttolkningen av konstitutionen har till exempel medfört att de tio budorden inte fått finnas med på konstverk i federala byggnader eftersom det skulle kunna uppfattas som en del i skapandet av en statsreligion. Senator Edward Kennedy argumenterar vältaligt för den amerikanska religionsfrihetstraditionen i ett tal jag hänvisat till flera gånger tidigare, det enastående Truth and Tolerance in America.

Kritiken mot att Ellison inte har handen på Bibeln då han svärs in kan därför rent av ses som oamerikansk – till och med antiamerikansk!

I Sverige har vi en annan och inte lika hedrande tradition. Fram till för några år sedan hade vi en statskyrka. Den svenska statschefen måste tro på djävlar och helvetet så som det uttolkas i den Augsburska bekännelsen 1530.

Den amerikanska konstitutionens första tillägg skrevs av Thomas Jefferson som senare kom att bli USA:s tredje president och den kanske störste presidenten hittills. När president Kennedy bjöd 49 nobelpristagare på middag i Vita huset förklarade han:
"I think this is the most extraordinary collection of talent and of human knowledge that has ever been gathered together at the White House – with the possible exception of when Thomas Jefferson dined alone."

Thomas Jefferson skrev även den amerikanska självständighetsförklaring men det han själv sägs ha varit mest stolt över var The Statue of Virginia for Religious Freedom.

Vad är då mer passande att det exemplar av Koranen som Keith Ellison svor sin ämbetsed på en gång ägdes av Thomas Jefferson själv?Bilden på Keith Ellison kommer från Keith Ellisons kampanjhemsida, bilden från Jefferson Memorial i Washington DC på texten från The Statue of Virginia for Religious Freedom är tagen av Martin Tollén

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om USA, USA-valet 2006, politik, religionsfrihet och Keith Ellison

5 Comments:

Blogger Joel Malmqvist said...

I sammanhanget är följande text ut konstitutionen intressant (6:e artikeln, tredje stycket):
The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.

Inga religiösa krav får finnas för offentliga makthavare.

Ett exempel är den ed som presidenten svär i samband med tillträdet till ämbetet. Edens innehåll är given av konstitutionen, "I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States..." (2:a artikeln, 8:e paragreafen). Sedan Washington har alla presidenter -- frivilligt -- avslutat edet med ett "So help me God." Inget krav, men en väl inarbetat tradition.

lördag, 06 januari, 2007  
Blogger Martin Tollén said...

Tack Joel. Stycket du hänvisar till är ännu mera relavant i sammanhanget än det första tillägget till konstitutionen.

lördag, 06 januari, 2007  
Blogger Daniel Andersson said...

Tack, Martin. Det bästa blogginlägget jag läst på länge, och då blir det trots allt en större bunt varje dag.

tisdag, 09 januari, 2007  
Blogger Daniel Andersson said...

Det vore för övrigt trevligt att få veta varifrån påståendet om Koranexemplaret kommer.

tisdag, 09 januari, 2007  
Blogger Martin Tollén said...

Tack för ditt smicker Daniel! En ordentlig källhänvisning kan vara den här artikeln i Washington Post. (Det enda problemet med att använda den som källa är att min blogg verkar ha skrivits innan artikeln publicerades...)

tisdag, 09 januari, 2007  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home