söndag, april 02, 2006

Landsbygdsminister, istället för vad?

Nu lanserar flera av partierna i den borgerliga maktaliansen förslaget att en särskild ”landsbygdsminister” ska införas efter deras valseger i höst (Vad var det den gamle centerledaren Hedlund sa? Man ska inte sälja skinnet innan björnen är skjuten). Och både centern, folkpartiet och kristdemokraterna menar att just deras parti bör ha den ministerposten.

En fråga: vilka ministerposter tycker centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna at deras respektive parti inte ska besätta?

Folkpartiet menar att en särskild landsbygdsminister är ”ett sätt att visa att en borgerlig regering verkligen bryr sig om landsbygden”

Alltså, en fråga till: Vilken ministerpost tycker folkpartiet att borgerligheten ska avskaffa och därmed visa att en borgerlig regeringen inte bryr sig om det?

Fast om alla borgerliga partier ska få sitt och bli nöjda finns nog inget utrymme att ta bort en minister för varje ny som skapas. Eller vi kanske till och med behöver fyra landsbygdsministrar, fyra utrikesministrar och fyra finansministrar (när det gäller borgarna kanske utgiftsministrar är en mer passande titel). Och fyra statsministrar…