måndag, mars 27, 2006

Bäst i Sverige

Landstinget i Östergötland bedriver inte bara vård i världsklass - vilket moderaterna noterade förra veckan. Landstinget är också bland de främsta i Sverige visar en sammanställning som baseras på faktarapporter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Landstingen och regionerna har jämförts i de tio perspektiven tillgänglighet, medicinska resultat, befolkningens/patienternas värdering av vården, medicinsk praxis, vårdkonsumtion, organisatorisk struktur, konsumtionsmönster, kostnader, kostnadsstruktur samt produktivitet.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home