onsdag, mars 22, 2006

Vem styr landstingsgruppen?

Jag har inte gjort någon läsarundersökning så jag vet inte vilka ni är som läser min blogg. Jag gissar att ganska många av er är socialdemokrater som har förtroendeuppdrag i landsting och kommuner runt om i landet. Ni vet ofta mycket om hur vi fattar beslut i våra respektive partigrupper, men det kan vara intressant att också läsa vilka föreställningar som finns i vår omvärld.

I en internettidning från Norrköping läser jag "sanningen" om hur beslutsfattandet går till inom socialdemokratin. Den borgerliga maktaliansen i landstinget gjorde nämligen igår äntligen ett gemensamt utspel om hur de ser på sjukvården i länet. Eller snarare i Norrköping. Eller snarast ortopedin på Vrinnevisjukhust... För att komma till rätta med missnöjet som finns bland några ortopedläkare i Norrköping vill de privatisera kliniken och från socialdemokratiskt håll har vi svarat att det är en möjlig lösning om inte problemen på kliniken kan lösas på något annat sätt (även om vi inte är beredde att - som borgarna - låta det innebära att vi spenderar 20 miljoner extra för samma vård). Internettidningen menar att det här är en omsvängning från socialdemokraterna:

Bakom socialdemokraternas nya linje finns säkert den högsta partiledningen. Göran Persson, som riskerar att förlora både Stockholms stad och län i valet, har inte råd att tappa makten i både Norrköping och Östergötland. Statsministern vill se nöjda väljare. Det är en av förklaringar till att Håkansson och Sörensson nu gör en kungspudel.

Enligt ett rykte ska redaktören bakom internettidningen kandidera till kommunfullmäktige i Norrköping för folkpartiet så det är möjligt det är erfarenheterna därifrån som han har med sig i tolkningen av vad som händer i andra partier. Själv har jag inte sett statsministern på något av våra gruppmöten. Skulle statsministern vilja besöka oss är han välkommen för vi har en del att lära ut om hur en radikal, progressiv och befolkningsinriktad socialdemokratisk sjukvårdspolitik kan se ut. Ett rådslag har det senaste året genomförts bland östgötarna vilket utmynnat i ett förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program. I programmet presenteras en socialdemorkatisk politik som sätter befolkningens behov i centrum och inte organisationer. Vi står för öppna och tydliga prioriteringar där resurserna i första hand går till de mest angelägna behoven.

Så det finns säkert saker vi kan lära statsministern. Men det kanske är det som vår inte helt maktlösa gruppledare gör när han är i Stockholm? Programmet som presenterar en nationell socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik känns i varje fall väldigt "östgötskt" till sitt innehåll.

1 Comments:

Blogger Anna Larsson said...

*Sitter och ler...*

lördag, 25 mars, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home