måndag, mars 06, 2006

Tandvårdsreform

Idag presenterades en utredning om ett förbättrat tandvårdsstöd. En hastig titt på förslaget ger ett mycket positivt intryck. Fokus ligger på att förebyggande undersökningar ska bli billigare för medborgaren genom att priset maximeras till 200 kronor för en undersökning var 18:e månad. Totalt beräknas reformen kosta 1,9 miljarder kronor.

Dagens ungdomar och unga vuxna har generellt mycket bra tänder, även om det finns oroande ökande skillnader mellan olika klasser (eller socioekonomiska grupper om ni tycker att ”klasser” låter ruskigt). För att den goda tandhälsan ska bibehållas är det ändå viktigt med regelbundna tandläkarbesök och det är just det som den här reformen riktar in sig på. Sedan är inte det tillräckligt för att komma åt den klassrelaterade ohälsan – här växer skillnaderna bland barn trots att barntandvården är gratis redan idag.

Att inordna tandvården i samma system som övrig hälso- och sjukvård är möjligtvis önskvärt på sikt. Det kräver dock en utökad offentlig reglering av den idag konkurrensutsatta vuxentandvården. En sådan reform kostar också oerhört mycket pengar; beroende på vem som räknar landar uppskattningarna mellan sju och elva miljarder kronor per år. Dessa kostnader måste naturligtvis ställas mot andra angelägna behov.

Då vi inte kan genomföra en allomfattande tandvårdsreform i ett steg måste vi prioritera i vilken ände reformen ska börja. Ett alternativ är att införa ett högkostnadsskydd liknande det som finns för läkemedel: upp till en viss gräns betalar du som konsument och därefter subventioneras en växande andel av skattebetalarna. Problemet är att för 1,9 miljarder så hamnar den gränsen högt upp, den subventionerade andelen kan inte bli så stor och stödet fokuserar på reparation och inte på förebyggande behandling.

Ett annat alternativ är det som utredningen föreslår. Subventionen riktar in sig på förebyggande och hälsofrämjande undersökningar. För dessa kan subventionen bli så stor att den faktiskt spelar roll. Och fokus ligger som sagt på att främja hälsa så att dyra och smärtsamma behandlingar inte ska behövas. Det är en hälsoinriktad politik och jag tycker det är en bra politik.

3 Comments:

Blogger Anna Larsson said...

Jag tycker väl att förslaget är ett steg i rätt riktning, men som du säger tandvården måste ställas mot andra behov. Problemet är ju att så inte görs, så då vet vi ju inte "var vi skulle hamna". Nu vågar vi inte ställa tandvården mot andra vårdbehov för att det skulle bli så dyrt, det är ju bara att erkänna. Problemet är väl att det blir dyrt för den enskilde också. Skulle reformen kosta 7 mdr, är väl det en kostnad på drygt 7000 kr per person och år - utslaget. Sedan får personer med dålig tandhälsa (som ofta har en dålig ekonomi, som du också påpekar) betala mer, de med god tandhälsa mindre i realiteten. Det är ju onekligen mycket pengar för en enskild att betala i oförutsedda utgifter också.

Nu borde det väl vara så att en välutbyggd och generös förebyggande tandvård borde löna sig i andra änden. Det kan säkert vara mer effektivt, sett ur någon slags makroperspektiv att låta individen ta kostnaden för behandlingar. Men principiellt tycker jag fortfarande att frågan är knepig.

Jag tror att vi oavsett "tjänar på" att ha en principiell diskussion om tandvården. Kanske är det så att den ska gå in under någon slags egenansvarsprincip, tillsammans med annan ohälsa vi kan enkelt kan förebygga själva. Med en större diskussion kan vilket system vi än väljer uppfattas som mer legitimt och fler kanske också förstår vikten av förebyggande tandvård, egenvård såväl som undersökningar.

Min principiella inställning är dock att vi borde föra in tänderna i kroppen som det så populistiskt heter, i alla fall i princip, för att se var vi skulle hamna. Det är ju faktiskt väldigt orättvist om det visar sig att viss tandvård faktiskt är mer angelägen än viss annan vård.

En slutlig fundering, det är ju inte särskilt dyrt att få sina gaddar undersökta idag heller, jag tror att det folk drar sig för är vad tandläkaren hittar när man väl är där. Kanske borde man ge rabatterat pris på efterföljande behandlingar till de som undersöker sina gaddar regelbundet? Men då måste ju också tillgängligheten vara hyfsad.

måndag, 06 mars, 2006  
Blogger Martin Tollén said...

Det du efterlyser i din avslutande fundering låter väldigt mycket som abonnemangstandvård.

måndag, 06 mars, 2006  
Blogger Anna Larsson said...

Mm, kom pa det sen..

tisdag, 07 mars, 2006  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home