tisdag, mars 28, 2006

Gå inte över kanalen

I Östergötland har det under lång tid bedrivits ett arbete att överbrygga det breda mentala dike Göta kanal har utgjort. På allt fler områden har Linköpings och Norrköpings kommuner valt att samarbeta med varandra. Jag tror det är klokt både för invånarna i Linköping och i Norrköping och för övriga Östergötland. Idag växer en ny generation östgötar upp för vilka det är naturligt att bo i den ena staden och att studera eller arbeta i den andra. Arbetsmarknaderna och kulturlivet växer ihop. Näringslivet samarbetar.

Eller det där med näringslivet kanske inte riktigt stämmer. Svenskt Näringsliv har låtit ett konsultföretag ta fram en rapport om att ”kommuner konkurrerar med privata företag på osunda villkor”. Bland deras exempel från Linköpings kommun finns det kommunala bolaget Konsert och Kongress som enligt Svenskt Näringsliv bryter mot kommunallagen då det marknadsför sig mot andra kommuner. Det vill säga, Linköpings kommun ägnade sig åt lagbrott då SSU-kongressen släpptes in i lokalerna!

Ett annat exempel är det av Tekniska Verken ägda Stadspartner som ”bryter mot kommunallagens lokaliseringsprincip då det inte endast är verksamt inom den egna kommunen”. Det Stadspartner bland annat ägnar sig åt är parkskötsel i Norrköping och gatuunderhåll i Åtvidaberg. Enligt Svenskt Näringslivs resonemang är det att föredra att multinationella utländska företag driver verksamheten hellre än att en gemensamt ägt företag från grannkommunen gör det.

Men varför lägger Svenskt Näringsliv så stor vikt vid något så byråkratiskt och administrativt som en kommungräns. Samarbetet i Östergötland syftar till att undanröja de gränser som finns. Linköpings Hockey Club – med Svenskt Näringslivs regionchef Christer Mård som ordförande – har ambitionen att vara ett lag för hela Östergötland. Linköping och Norrköping ska vara en gemensam storstadsregion. Men nåde det kommunala bolag som går över kanalen! De bryter mot lagen!!

Varför vågar inte Svenskt Näringsliv i så fall pröva lagen? Mig veterligen har ingen kommunalt bolag i Linköping fällts för det och jag tror inte ens Svenskt Näringsliv anmält det ”uppenbara” lagbrottet.

Det kanske även är det brott att det offentligt ägda Östgötatrafiken ser till att det går bussar och tåg över kommungränsen?

Svenskt Näringsliv upprörs också över ett annat av Tekniska Verkens dotterbolag. Östkraft är en alert aktör på elmarknaden – ägt av flera kommunala energibolag i sydöstra Sverige – som säljer el till privatpersoner och företag. På en marknad som domineras av några få stora företag bidrar Östkraft till mångfalt och konkurrens. Svenskt Näringsliv borde stå upp och applådera. Men istället bekymras de över att Östkraft bedriver handel med elektricitet. Ja, ett bolag som säljer elektricitet behöver rimligen handla el. Från borgerligt håll har det tidigare förespråkats en försäljning. I de kommuner som sålt sin elhandel har den undantagslöst (?) köpts upp av någon av de tre stora aktörerna.

Mångfalden minskar. Konkurrensen begränsas. Kunderna – privatpersoner och privata företag – får betala mer för sin elektricitet. Och Svenskt Näringsliv och de borgerliga politikerna är glada eftersom kommunerna inte konkurrerar med privata företag.

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home