tisdag, juni 08, 2010

Jag lämnar - tyvärr - valnämnden i Linköping

Jag lämnat valnämnden i Linköpings kommun i protest mot majoritetens bristande engagemang för att höja valdeltagandet

Jag har suttit i valnämnden under denna mandatperiod eftersom jag vill bidra till att underlätta för linköpingsborna att delta i valet.

Kristina Edlund och Richard Bremer har i en motion med titeln Ökat valdeltagande i allmänna val, lämnat flera konstruktiva förslag hur kommunen kan bidra till detta. Motionen lämnades in under hösten 2009 för att kunna behandlas i god tid inför valet i september 2010.

Frågan om att underlätta människors deltagande i val borde inte vara en politiskt kontroversiell fråga. Trots det har den moderatledda majoriteten förhalat beredningen av motionen för att den inte ska hinna behandlas i tid inför valet. Efter påstötningar har motionen kommit fram till kommunfullmäktige för beslut, dock efter ett hastigt och ofullständigt beredande.

Till exempel påstås att ”Gymnasieskolor inte är en allmän plats där alla har tillträde och rekommenderas inte av Valmyndigheten som vallokal.” Samtidigt fattade samma valnämnd som inte ville bifalla motionen beslut om att använda Vikingstad skola som förtidsröstningslokal, gymnasieskolornas rektorer har inte tillfrågats om det är möjligt att ordna förtidsröstningen så att allmänheten bereds tillgång och Valmyndighetens inställning är inte alls så kategorisk som majoriteten ger sken av. I senaste numret av Dagens Samhälle (#20, sidan 10) står det: ”Vilka lokaler som är lämpliga att rösta i bestämmer kommunerna själva, konstaterar Vivian Nilsson på statliga Valmyndigheten. Men till exempel röstning på gymnasieskolor bör vara tillgängliga för alla, inte bara för elever, enligt myndigheten.”

Förtidsröstning har genomförts på gymnasieskolor i flera andra kommuner och än fler kommer att genomföra det i höstens val. Jag är övertygad om att det varit möjligt att hitta lösningar som uppfyller Valmyndighetens krav om bara den politiska viljan hade funnits hos den moderatledda majoriteten i Linköpings kommun.

Motionen har också lämnats till Bildningsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden för yttrande. Trots att den lämnades till nämnderna i oktober 2009 har de ännu inte yttrat sig och de har angett tidsbrist (!) som anledning. De socialdemokratiska viceordförandena Eva Lindh och Kristina Edlund har skrivit en inlaga där beredningen av motionssvaret kritiserades. Denna inlaga förvägrade den moderata borgmästaren dem att få med i handlingarna Kommunfullmäktige får ta del av inför beslutet.

Om det är någon nämnd där partipolitiken inte borde spela någon roll så är det valnämnden. Är det någon fråga där vi borde förenas i ambitionen över partigränserna så är det i frågan om att på alla sätt underlätta deltagande i valet. Den nuvarande majoriteten har istället valt att partipolitisera valnämnden. Jag väljer därför att lämna valnämnden och ber kommunfullmäktige att entlediga mig från mitt uppdrag.

Etiketter: ,

0 Comments:

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home