måndag, januari 05, 2009

Vrinnevilistan och kollektivavtalen

Vrinnevilistan är ett intresseparti för främst läkare på sjukhuset i Norrköping och de påstår sig vara ett parti som inte är knutet till något block. Det påståendet kan inte göra något ut det faktum att de konsekvent under hela sin tid i landstinget drivit en borgerlig politik. Om det verkligen var ett parti som stod lika mycket till vänster som till höger borde de någon gång stått för någonting annat än borgerlig politik i till exempel avreglering av apoteksmarknaden, höjda avgifter eller klasskillnader i hälsa.

En fråga där uppfattningen skiljer sig åt mellan det borgerliga politiska blocket och socialdemokraterna är synen på kollektivavtal. I många andra EU-länder regleras ställningen mellan arbetstagare och arbetsgivare med lagar och allmänna avtal. I Sverige har vi valt att reglera det med hjälp av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. På så sätt säkras rättigheter för arbetstagarna samtidigt som företagen inte riskerar att utsättas för konkurrens på ojämna villkor.

På senaste landstingsfullmäktigemötet i Östergötland behandlades en motion om att landstinget vid upphandling ska kräva villkor motsvarande kollektivavtal på entreprenörer och underentreprenörer.

Inget parti i den borgerliga landstingsmajoriteten ville bifalla kravet på kollektivavtal eller motsvarande villkor då motionen behandlades av landstingsfullmäktige. Inte ens en endaste ledamot från Vrinnevilistan – som påstår sig stå utanför de politiska blocken – valde att stödja motionen utan de sällade sig mangrant till sina borgerliga åsiktsfränder.

Du kan själv titta på debatten här.

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om Östergötland, landsting, politik och sjukvård

Etiketter: ,