tisdag, oktober 21, 2008

Kulturrådslag?

Igår fick jag ett mejl som endast innehöll det föga engagerande meddelandet "Se bilaga". När jag öppnade bilagan var det en inbjudan att delta i partiets kulturrådslag, underskrivet av partisekreterare Marita Ulvskog och riksdagsledamoten Margareta Israelsson.

Inbjudan låter vackert.: "Vi socialdemokrater inleder nu ett brett rådslag om kulturpolitiken som beslutades av vår senaste partikongress. Här får alla en chans att påverka, lyssna och lära." Sedan följer några intressanta frågor som – precis som det står i inbjudan – inte har några "självklara enkla svar" men där Marita och Margareta hoppas att jag "vill vara med och forma en kulturpolitik som har trovärdiga svar grundade på en insikt om framtida utmaningar för kulturens olika uttryck" där vi vill presentera en kulturpolitik med "bred förankring i det svenska samhället".

Men så kommer avslutningen:
"Vi behöver dina synpunkter senaste 12 december!"

Och det är inte första gången som det känns som det bjuds in till ett rådslag men där remisstiden knappast tillåter annat än att någon redan initierad skriver ihop ett svar på sin egen kammare.

En inbjudan till rådslag som menar allvar med lyssnande, påverkan och bred förankring kräver också framförhållning och någon sorts eftertanke. Vad är annars syftet? Reduceras rådslaget till en fokusgrupp att testa färdigtänkta idéer på? Ses det som en kanal för att sprida ut den politik som partiets centrala arbetsgrupper redan bestämt?

Jag menar, vilka svar förväntar sig kulturrådslaget om de ställer frågan (för att bara ta ett exempel) "Hur ser du på den ökande ägarkoncentrationen på medieområdet?" Vad går det att svara på frågan för att rådslagsgruppen ska få en aha-upplevelse och få en insikt de inte redan hade?

Det kanske är talande att mejlet som bjöd in till rådslaget hade skickats från adressen no_reply@sap.se

Tack Marita och Margareta för att ni vill lyssna, men ni lyckades inte få mig att känna att mina synpunkter på allvar är efterfrågade. Jag hoppas jag någon gång får tid för ett eget litet kulturrådslag där vi kan fundera på hur vi ska kunna forma en kulturpolitik som tar sin utgångspunkt i människors behov och inte i rådande strukturer och institutioner. Jag tror det skulle kunna bli spännande, men efter att ha sett er tidsplan förstår jag att ni inte hinner vara med och efter att ha läst ert rådslagsmaterial inser jag att ni inte är intresserade.

Lär mer på Kulturrådslagets hemsida eller på s-kultur.blogspot.com

Detta inlägg är pingat på intressant.se. Andra bloggar om kultur och socialdemokraterna

Etiketter: ,