torsdag, december 15, 2005

Att ta ansvar, del 2

Jerker Söderlind presenterar i Aftonbladet en rad idéer på hur samhällsbyggnad kan bli ett verktyg i arbetet mot segregationen. Förslagen är intressanta och bör tas på allvar.

Tyvärr kan han inte - liksom i förbigående - låta bli att skuldbelägga Nalin Pekul för att hon meddelat att hon ska flytta från Tensta. Aftonbladet rubriksättare väljer till och med att göra det till huvudsaken i hans artikel.

Om det är Nalin Pekul som genom sitt eget val av boende ska bryta segregationen borde hon väl istället uppmanas att bosätta sig på Östermalm för att det området ska bli lite mindre segregerat?

Och det där med Jerker Söderlinds krav att Nalin genom att bo kvar i Tensta ska ta ett ansvar för att bryta segregationen: vilket ansvar tar Jerker Söderlind själv? Genom lite slående i dessa fantastiska moderna telefonkataloger som finns förstår jag att Jerker Söderlind själv bor i ett välmående villaområde i Nacka. Om det här är dagen som vi ska ta ett eget personligt ansvar för att bryta segregationen, borde då inte Jerker Söderlind erbjuda sig att byta bostad med Nalin Pekul?

Den första artikeln om att ta ansvar handlar om borgerliga avgångskrav.

1 Comments:

Blogger Sven Wennerström said...

Man kan lyssna på vad Nalin själv har att säga här
(hoppas länken är rätt, annars finns filen i lördagsintervjuarkivet på SR:s webbplats.)

torsdag, 15 december, 2005  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home