torsdag, juli 22, 2010

Ett lite mindre landstingsfullmäktige

Min första kväll i USA avslutades med en barbeque hemma hos några bekanta till mitt värdpar för att fira av sonen i familjen som skulle påbörje en längre frånvaro med sitt arméförband. En av gästerna på tillställningen var den tidigare republikanska borgmästarinnan i Warren Township. Vi jämförde de olika politiska systemen i våra länder. I landstingsfullmäktige i Östergötland har vi 101 ledamöter på lite drygt 400 000 invånare. Somerset County som Warren tillhör har 300 000 invånare och en direktvald styrelse med fem personer.

Det är naturligtvis inte nödvändigt med 101 personer för att fatta beslut i ett landsting, men många landstingsledamöter är ändå viktigt för att möjliggöra en bred representation. Men allra mest speglar antalet ledamöter tyngden av de uppgifter som de båda församlingarna har att hantera; medan östgötalandstinget ansvarar för en stor och viktig fråga som sjukvården så är uppgifterna för Somerset County mer begränsade. Den är i linje med den allmänna amerikanska modellen där det offentliga har en mer begränsad roll. Det kan vara godtyckligt vem som får stöd. Det är inte säkert att stödet används där det gör mest nytta utan mest resurser går till det som framstår som behjärtansvärt som bäst på att marknadsföra sig. Det är inte heller säkert att en stöd som ofta riktas till individen är bästa sättet att kommer till rätta med de systemfel som försätter människor i en utsatt situation.

På barbequen diskuterades stödet som autistiska barn fick i USA, eftersom det fanns erfarenheter av detta hos några av de närvarande familjerna. Det allra bästa omhändertagandet som gick att få kunde kosta 40 000 dollar per år. "Så om du inte har de pengarna går det inte att få det stödet" reflektera en av de närvarande. "Jo, om du lyckas få stöd från någon av de fonder eller insamlingsstiftelser som finns" förklarade en annan.

Så var också alla närvarande inblandade i ett eller flera välgörenhetsprojekt. Där det gemensamma ansvaret sviktar finns det många gånger en väldigt socialt engagemang hos många välbärgade amerikaner. Det hjälper många individer som inte annars skulle fått hjälpen. Samtidigt är svagheten med ett sådant system stort.

Etiketter: